Terugkeer naar de werkvloer

Zo helpt u uw mensen bloeien in het nieuwe werken, door Els De Smet

Steeds meer ondernemers delen de gemeenschappelijke overtuiging dat hun werknemers een integrale rol spelen in het succes van hun kmo. De coronapandemie en het stijgend aantal burn-outs maken duidelijk dat investeren in de mentale en fysieke gezondheid van uw medewerkers essentieel is én op termijn uw kmo doet groeien.

De coronapandemie heeft een grote impact gehad op het welzijn van de Belgische werknemers. Veel mensen gingen nadenken over hun job. Uit cijfers afkomstig van Belgische kmo’s die aangesloten zijn bij Attentia, blijkt dat maar liefst 20% van de medewerkers tussen april 2020 en juni 2021 uit dienst is getreden. Ook in de naweeën van de pandemie zou deze trend weleens kunnen aanhouden. De ‘war for talent’ woedt in veel sectoren alsmaar heviger. Voor werkgevers is dit een uitgelezen moment om verder te werken aan het welzijn en het werkgeluk van onze werknemers.

Werkgeluk

De medewerkers zijn het hart en de ziel van elke organisatie. Welzijn op het werk heeft een geheel nieuwe betekenis gekregen. COVID-19 hervormde onze wereld en beïnvloedde ieders welzijn in verschillende dimensies. Door gebruik te maken van de welzijnskansen die de pandemie biedt, bouwt u een gelukkiger en mentaal veerkrachtig personeelsbestand op.

Weet u hoe het is gesteld met het werkgeluk van uw medewerkers? Wij helpen u graag met het in kaart brengen van de motivatie-en stressbronnen door een gerichte analyse te doen met een duidelijk actieplan. Zo voldoet u aan de wettelijke verplichte risicoanalyse psychosociaal welzijn en legt u meteen de juiste focus om het werkgeluk van uw medewerkers te bevorderen. Ook bedrijven die reeds met een welzijnsprogramma aan de slag zijn gegaan, inspireren we graag verder aan de hand van opleidingen, workshops, coaching, …

Er is een grote opportuniteit voor kmo’s om iedere medewerker de meest motiverende werksfeer te bieden die nodig is om weer tot bloei te komen. Door in te zetten op 3 pijlers: het stimuleren van zowel de mentale en fysieke gezondheid van uw medewerkers en in te zetten op duurzame verloning zet u uw werknemers in hun kracht. Dit draagt bij tot minder verloop, minder verzuim, meer engagement en productiviteit en positieve effecten op de groei van uw kmo.

Er is een grote opportuniteit om iedere medewerker de meest motiverende werksfeer te bieden die nodig is om weer tot bloei te komen. Door zowel de mentale en fysieke gezondheid te stimuleren en in te zetten op duurzame verloning zet u uw werknemers in hun kracht.

Els De Smet – Service Delivery Manager KMO

Mentale gezondheid

Traditioneel waren welzijnsprogramma’s vooral gericht op fysieke gezondheid; met een alsmaar groeiende behoefte aan de ondersteuning van psychosociaal welzijn. We zien dat meer en meer kmo’s ook geloven in het stimuleren van de mentale gezondheid van de medewerkers. Daarbij is het belangrijk om niet alleen in te zetten op preventie, maar ook op bijstand en het nemen van psychosociale acties die medewerkers ondersteunen om zich goed in hun vel te voelen. Denk maar aan acties voor de preventie van stress en het verhogen van veerkracht, maar ook de concrete uitwerking van een motiverend telewerkbeleid en het aanpassen van uw welzijnsstrategieën aan het hybride werklandschap. We zien ook een stijgende trend waarbij medewerkers individuele coaching krijgen als ze het moeilijk hebben op het werk of privé en zelfs voor ondersteuning van andere gezinsleden kunnen ze bij Attentia terecht (EAP programma). Wie nu inzet op mentaal welzijn en werkgeluk, zal daar op termijn zeker de vruchten van plukken.

Leid uw mensen veilig voorbij COVID-19

Terwijl werkgevers hun terugkeer naar de werkplek in goede banen leiden, staat de gezondheid en veiligheid van hun team voorop. Op korte termijn zijn er nog veel vragen over de nieuwe coronaregels die vanaf 1 september zijn ingaan. De aanbeveling voor telewerk werd opgeheven en heel wat werknemers keren terug naar de werkplek. Belangrijk om te dubbelchecken of u alle nodige en passende preventiemaatregelen hebt getroffen voor een veilige werkomgeving voor uw medewerkers, zowel op kantoor als thuis. We hebben hulpmiddelen samengesteld om de terugkeer naar kantoor en een veilige werkplek in de toekomst te ondersteunen. Vraag gerust een afspraak met een preventie-adviseur van Attentia om de geldende COVID-19-maatregelen verder te helpen implementeren in uw bedrijf. We kunnen ook de nodig metingen doen, bijvoorbeeld in functie van de nieuwe ventilatienormen.

Duurzame verloning

Ook het loon draagt bij aan het werkgeluk en helpt talent aan te trekken en aan uw bedrijf te binden. Deze periode is een kans om naast welzijn op het werk een structureel kader te scheppen voor het toekomstige loonbeleid waarin u tegemoet komt aan de veranderende behoeften en verwachtingen van uw talent. Zo zal mobiliteit in het nieuwe werken bijvoorbeeld iets minder zwaar doorwegen en willen mensen graag elementen kiezen die beter overeenkomen met hun huidige situatie. Door naast het werken aan fysieke en mentale gezondheid ook in te zetten op een duurzame verloning kan u het werkgeluk van uw medewerkers verhogen. Voor veel bedrijven is er nu niet alleen een kans op herstel, maar ook op vernieuwing. Onze experten staan voor u klaar om mee te werken aan de gezonde en productieve werkplek van vandaag en morgen.

Els De Smet
Service Delivery Manager KMO

Als Service Delivery Manager KMO voor welzijn en preventie op het werk staat Els in voor het leiden, plannen en organiseren van de dienstverlening voor onze kmo-klanten.

Wil jij ook investeren in het werkgeluk van uw medewerkers? En kan u ondersteuning gebruiken bij het implementeren van de geldende COVID-19-maatregelen in uw bedrijf? Onze experts staan u graag bij.

Klik hier