12 basisprestaties Preventie en Bescherming op het Werk

Advies bij het opstellen van jouw risicoanalyse en 11 andere basisdiensten Preventie en Bescherming op het Werk

Bedrijf categorie C- of D, of een micro-onderneming? Dan valt jouw organisatie onder het forfaitair systeem van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. Dit betekent dat je in ruil voor de forfaitaire minimumbijdrage recht hebt op een basispakket van 12 prestaties.

Weet jij wat je allemaal van ons mag verwachten?
We lijsten het graag voor je op.

Informatie en advies over je risicoanalyse (1) en preventiemaatregelen (2)

Onze preventieadviseurs geven je advies over hoe je de algemene risicoanalyse en andere risicoanalyses het best kan realiseren. Ook hebben we enkele handige templates om jou op weg te helpen. Tijdens het verkennend of periodiek bedrijfsbezoek (10) (her)evalueren we de aanwezige risico’s en brengen we eventuele nieuwe risico’s in kaart. We geven jou 5 preventieprioriteiten om aan te werken en stellen eventueel bijkomende preventiemaatregelen voor.

Medische onderzoeken (3) en inzage in het medisch dossier (4)

Ons departement Medisch Toezicht verzekert de medische onderzoeken van jouw werknemers en kan je helpen bij de opvolging ervan. Denk aan voorafgaande en periodieke gezondheidsbeoordelingen, onderzoeken bij werkhervatting, maar ook het toedienen van vaccins.

Risicoanalyses voor beeldschermwerkers (5) en contact met voedingswaren (6)

Het gezondheidstoezicht met betrekking tot beeldschermwerk en contact met voedingswaren is niet langer verplicht. Het werd vervangen door een vijfjaarlijkse risicoanalyse die elke werkgever moet uitvoeren. Attentia helpt jou actief en voert deze voor jou uit tijdens het periodiek bedrijfsbezoek.

Bijstand bij ernstige arbeidsongevallen (7)

Als er zich een ernstig arbeidsongeval voordoet, kan je rekenen op de preventieadviseur van Attentia voor het onderzoek en het omstandig verslag. Een goede analyse is belangrijk om te voorkomen dat dergelijke ongevallen zich kunnen herhalen, daarom voorziet Attentia standaard 10 uur hiervoor. Daarvan zitten in het basispakket 5 gepresteerde uren inbegrepen.

Informele psychosociale interventie (8)

Feeling good works great. Tevreden werknemers presteren beter en zijn minder vaak afwezig. Investeren in hun psychosociaal welzijn is dus van groot belang voor jouw onderneming. Voor vertrouwelijke gesprekken kunnen jouw medewerkers terecht bij de preventieadviseurs psychosociale aspecten van Attentia.

Comité voor Preventie en Bescherming (9)

Beschikt jouw onderneming over een comité voor preventie en bescherming op het werk, dan kan je tot tweemaal per jaar rekenen op de aanwezigheid en expertise van één van onze preventieadviseurs voor onderwerpen waar hun advies gewenst is.

Beleidsadvies (11)

Op basis van de geleverde prestaties geven onze preventieadviseurs jou een beeld van de welzijnsrisico’s in jouw onderneming. Zij formuleren voor jou 5 preventieprioriteiten en mogelijke preventiemaatregelen. Ook bijkomende informatie, documentatie en praktische hulpmiddelen zitten hierin vervat.

Online tool voor opvolging (12)

In onze online tool e-Prev vind je een transparant overzicht van de geleverde prestaties door Attentia. Dit is bijvoorbeeld handig bij het opstellen van het jaarverslag van de interne preventiedienst.

 

Meer weten over onze basisprestaties? In onze infobrochure lichten we in detail toe hoe we hier bij Attentia invulling aan geven.

Download de brochure