Globaal Preventieplan

Zodra je één persoon in dienst hebt, val je onder de welzijnswetgeving en ben je dus verplicht om een Globaal Preventieplan (GPP) op te stellen. Dit is een document waarin je als werkgever beschrijft welke preventieve acties je in de komende vijf jaar zal nemen om risico’s te beperken. Het plan is van toepassing op de hele organisatie en vormt bovendien de basis voor het verplichte jaaractieplan (JAP), dat de preventieve maatregelen voor het huidige of het komende jaar bevat.

Attentia staat je bij

Weet je niet waar te beginnen, of kan je wel wat extra ondersteuning gebruiken bij het opstellen van je Globaal Preventieplan? Goed nieuws: je staat er niet alleen voor.

Attentia heeft 3 verschillende bijstandsformules op maat van jouw KMO, zodat het opstellen van een GPP en JAP voortaan een koud kunstje wordt.

Mini-bijstand

(enkel voor bedrijven groep D)

De mini-bijstand gebeurt samen met het bedrijfsbezoek. De bedrijfsbezoeker niveau II voert de rondgang uit zoals gewoonlijk en maakt hiervan een bezoekverslag op. Na het bezoek vult hij of zij de template in. Je ontvangt dit voorstel tot GPP samen met het bezoekverslag. Ben je het eens met de template? Dan hoef je deze enkel nog te ondertekenen, en je hebt je eigen GPP in handen. Let op: in de mini-bijstand zit geen jaaractieplan (JAP) inbegrepen, maar dit kun je zelf opstellen op basis van het GPP.

Care Scan

(voor iedereen)

De Care Scan staat los van het bedrijfsbezoek en kan dus op eender welk moment worden aangevraagd. Bij de Care Scan komt een preventieadviseur van Attentia langs om een voorstel tot GPP op te stellen, samen met een indicatie voor het JAP. Ben je akkoord? Dan hoef je enkel nog een handtekening te zetten, en je bent klaar. Het GPP is een ideaal vertrekpunt voor jouw veiligheidsbeleid: de preventieadviseur van Attentia geeft je een stand van zaken, met werkpunten en een vooropgestelde timing. Daarmee kan jij aan de slag om concreet actie te ondernemen.

Combi Care Scan

(enkel voor tariefgroepen 1 en 2)

De Combi Care Scan valt wel samen met het bedrijfsbezoek. Je krijgt dan geen apart verslag van het bezoek, omdat dit geïntegreerd wordt in het voorstel tot GPP. Het grote voordeel van deze formule is dat je een bedrijfsbezoek én een volledige Care Scan krijgt, waarbij er minder prestatie-uren nodig zijn (omdat het bedrijfsbezoek en de Care Scan voor een groot deel overlappen), én je maar eenmaal de verplaatsingskost betaalt. Win-win!

Zelf aan de slag

Wist je dat Attentia een handige infofiche heeft opgesteld met alles wat je moet weten over het Globaal Preventieplan? Bovendien stellen wij ook een template ter beschikking die onze “klanten” als werkdocument kunnen gebruiken om hun GPP op te stellen. Eens je klant bent kan je deze documenten terugvinden via het klantenportaal.

Naar het klantenportaal