Wat is Dimona?

Wilt u werken met personeel, dan zal u de term Dimona nog regelmatig uw pad kruisen.

We leggen u even kort het wat en het waarom van een Dimona-aangift uit.

Wat is Dimona?

Last update 15 september 2020

Dimona staat voor Déclaration IMmédiate – ONmiddellijke Aangifte. Via deze aangifte moet zowel de privé- als de openbare sector aanwervingen en uitdiensttredingen van werknemers elektronisch meedelen aan de RSZ.

Via de onlinedienst Dimona kan u:

  • aangeven dat een werknemer in dienst komt;
  • aangeven dat een werknemer uit dienst gaat;
  • aangeven dat een werknemer langer of korter werkt dan voorzien.

Waarom Dimona?

Dimona is een hoeksteen in het beheer van de Belgische Sociale Zekerheid. De overheid gebruikt de Dimona-gegevens onder meer om:

  • werknemers snel te identificeren;
  • op ondubbelzinnige en uniforme wijze de band vast te stellen tussen een werknemer en werkgever;
  • aan werknemers sociale voordelen toe te kennen.

 

Het is belangrijk om uw Dimona-aangiften juist en tijdig uit te voeren. Doet u dat niet, dan kunnen er problemen ontstaan bij de toekenning van sociale rechten aan werknemers.
Laattijdige of onjuiste aangiften kunnen er bijvoorbeeld toe leiden dat:

  • arbeiders hun vakantiegeld te laat krijgen;
  • kinderbijslag of kraamgeld te laat wordt uitbetaald;
  • werknemers niet de opleidingscheques krijgen waarop ze recht hebben.

Zelf als werkgever begaat u bij het niet tijdig uitvoeren van een Dimona-aangifte ook een inbreuk en kan u ernstig gesanctioneerd worden.

Hoe doet u een Dimona-aangifte?

Op de website van de RSZ wordt verduidelijkt hoe een Dimona-aangifte kan worden gedaan.

Indien gewenst kan Attentia u hierbij uiteraard ook helpen.

Nood aan ondersteuning bij een Dimona-aangifte?

Attentia staat voor u klaar

Contacteer ons  

Disclaimer

Deze tekst bevat zeer algemene informatie over de Dimona-aangifte.

Het betreft een sterke vereenvoudiging met als doel de Dimona-aangifte op een eenvoudige manier begrijpbaar te maken voor u als lezer.

Op basis van deze tekst kan er op geen enkele manier aansprakelijkheid verhaald worden op Attentia.