Op welke steunmaatregelen heeft mijn kmo recht bij het aanwerven van personeel?

Op welke steunmaatregelen heeft mijn kmo recht bij het aanwerven van personeel?

Weet je dat je geen bijdrage moet betalen aan de RSZ als je een eerste medewerker in dienst neemt? Bovendien heb je recht op tal van andere steunmaatregelen, die door de Belgische en Vlaamse Overheid in het leven zijn geroepen om kmo’s een financiële impuls te geven. We zetten de belangrijkste even op een rijtje.

1. Doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen

De ‘doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen’ is een steunmaatregel om kmo’s een duwtje in de rug te geven. Bij je eerste medewerker moet je namelijk geen RSZ-bijdrage betalen en wordt een deel van de aansluitingskosten bij een sociaal secretariaat (zoals Attentia) terugbetaald. De enige voorwaarde is dat je (minstens) vier opeenvolgende kwartalen niemand tewerkgesteld mag hebben (uitgezonderd jobstudenten en vrijwilligers).

En daar stopt het niet, want ook op je vijf volgende medewerkers ontvang je korting op de RSZ-bijdrage. Ook hier is wel een voorwaarde aan verbonden: je mag in de voorbije vier kwartalen geen vijf medewerkers tegelijkertijd in dienst gehad hebben. Bovendien mogen de medewerkers geen medewerker vervangen waarvoor je al doelgroepvermindering kreeg.

2. Leningen

Onvoldoende startkapitaal is één van de hoofdredenen waarom kmo’s niet van de grond komen. Daarom kent het PMV/z (ParticipatieMaatschappij Vlaanderen) achtergestelde leningen toe, als buffer voor wanneer je kmo in moeilijkheden zou komen. Bij een faillissement staat het PMV/z als laatste in het rijtje van schuldeisers. Dat betekent dat zij pas worden terugbetaald als alle andere schuldeisers hun geld hebben gekregen. Zo zorgen deze leningen voor wat extra startkapitaal.

Bestaat je kmo nog niet langer dan 4 jaar? Dan heb je recht op de Startlening. Het maximumbedrag van deze lening bedraag €100.000 en mag nooit hoger zijn dan vier keer de eigen inbreng (die wel gedeeltelijk of volledig geleend mag worden). Deze lening mag gebruikt worden voor investeringen en/of voor de financiering van je startkapitaal.

Bestaat je kmo al langer dan 4 jaar? Dan heb je recht op Cofinanciering of Cofinanciering+. In dit geval kan je rekenen op een nog hogere kapitaalinjectie van maximaal €700.000. Vooraleer je een lening aanvraagt bij het PMV/z, kan je terecht bij Attentia voor advies en begeleiding.

3. Waarborgregeling en winwinlening

Weigert de bank om je kmo krediet te verlenen, omdat je onvoldoende zekerheden of waarborgen kan bieden? Dan reikt de PMV/z twee reddingboeien aan.

Eén: de waarborglening. In dit geval stelt de Vlaamse Overheid zich voor een deel borg voor het krediet dat je nodig hebt. Het risico voor je bank verlaagt hierdoor, waardoor je kredietwaardigheid verhoogt. De waarborg is afhankelijk van je kredietbehoefte en je tekort aan zekerheden.

Twee: de winwinlening. Hiermee wil de Vlaamse overheid particuliere banken aanmoedigen om je kmo toch een achtergestelde lening aan te reiken, van maximaal €50.000 voor een looptijd van acht jaar. Kredietgevers krijgen in ruil een jaarlijks belastingkrediet van 2,5% op het openstaande kapitaal van de Winwinlening.

4. Microkredieten

Je  kan ook beroep doen op microkredieten, zoals van microStart of Hefboom. Hoewel deze kredieten lager liggen dan wat je bij een bank kan krijgen (max. € 25.000), is het een prima alternatief om het startkapitaal van jouw kmo te financieren.

Deze microkredieten zijn wel telkens aan een heleboel voorwaarden verbonden. Zo moet je iemand kennen die zich (gedeeltelijk) borg wil stellen voor het geleende bedrag. Neem best vooraf contact op met onze financiële experts, die onderzoeken welke steunmaatregelen het meest voordelig zijn voor jouw kmo.

5. Investeringsaftrek

Naast voordelige leningen kan je ook genieten van een extra belastingvoordeel bij een investering, namelijk de investeringsaftrek. Als de investering aan de wettelijke voorwaarden voldoet, kan je vrijgesteld worden van een deel van de belasting op de winst. Onze financiële experts bekijken samen met jou of jouw investering in aanmerking komt en hoeveel het aftrekbare gedeelte bedraagt.

6. Steunzones

Is je kmo gevestigd rond Genk, Turnhout of Zaventem-Vilvoorde? Dan kan je ongeveer 4% à 5% sparen op de loonkosten van je nieuwe medewerker. De overheid richtte namelijk ‘steunzones’ in om de zware collectieve ontslagen in deze regio’s economisch te ondersteunen. Concreet krijg je als kmo een vrijstelling van 25% op bedrijfsvoorheffingen, gedurende een periode van 2 jaar per extra nieuwe medewerker.

7. Kmo-portefeuille en -groeisubsidie

De Vlaamse Overheid heeft er alle baat bij dat jouw kmo floreert. Daarom voorziet ze nog twee (algemene) subsidies:

  • Investeren in opleidingen, of nood aan advies (bijvoorbeeld bij het opstellen van een communicatieplan voor je kmo)? Via de kmo-portefeuille kan je hiervoor financiële steun krijgen: tot €10.000 voor kleine ondernemingen of €15.000 voor middelgrote ondernemingen.
  • Strategisch advies nodig om te groeien, of wil je een nieuwe medewerker aanwerven die deze groei kan verwezenlijken? Dan biedt de kmo-groeisubsidie soelaas. Je krijgt maximaal €50.000 subsidie per jaar, per groeitraject.

8. Steunmaatregelen bij specifieke omstandigheden

Tot slot zijn er nog een aantal steunmaatregelen die je kan krijgen, afhankelijk van de aard van de investering waarvoor je een subsidie nodig hebt.

Wil je als kmo bijvoorbeeld investeren in octrooien, dan kan je van de Vlaamse Overheid genieten van een belastingkrediet. Wil je je steuntje bijdragen aan het milieu in de vorm van ecologische investeringen, dan heb je mogelijk recht op een Ecologiepremie+ of Strategische ecologiesteun (STRES). Actief in de culturele en/of creatieve sector en kan je geen krediet krijgen bij een bank? Dan vormt het Cultuurkrediet mogelijk een alternatief. Een crowdfundingproject opstarten? Misschien geniet je dan wel van een vrijstelling van de roerende voorheffing op de interesten. Of misschien wil je wel investeren in een goede alarminstallatie? Die kosten zijn voor 120% fiscaal aftrekbaar.