Op welke steunmaatregelen heeft mijn kmo recht bij het aanwerven van personeel?

Op welke steunmaatregelen heeft mijn kmo recht bij het aanwerven van personeel?

Weet u dat u geen bijdrage moet betalen aan de RSZ als u een eerste medewerker in dienst neemt? Bovendien heeft u recht op tal van andere steunmaatregelen, die door de Belgische en Vlaamse Overheid in het leven zijn geroepen om kmo’s een financiële impuls te geven. We zetten de belangrijkste even op een rijtje.

1. Doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen

De ‘doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen’ is een steunmaatregel om kmo’s een duwtje in de rug te geven. Bij uw eerste medewerker moet u namelijk geen RSZ-bijdrage betalen en wordt een deel van de aansluitingskosten bij een sociaal secretariaat (zoals Attentia) terugbetaald. De enige voorwaarde is dat u (minstens) vier opeenvolgende kwartalen niemand tewerkgesteld mag hebben (uitgezonderd jobstudenten en vrijwilligers).

En daar stopt het niet, want ook op uw vijf volgende medewerkers ontvangt u korting op de RSZ-bijdrage. Ook hier is wel een voorwaarde aan verbonden: u mag in de voorbije vier kwartalen geen vijf medewerkers tegelijkertijd in dienst gehad hebben. Bovendien mogen de medewerkers geen medewerker vervangen waarvoor u al doelgroepvermindering kreeg.

2. Leningen

Onvoldoende startkapitaal is één van de hoofdredenen waarom kmo’s niet van de grond komen. Daarom kent het PMV/z (ParticipatieMaatschappij Vlaanderen) achtergestelde leningen toe, als buffer voor wanneer u kmo in moeilijkheden zou komen. Bij een faillissement staat het PMV/z als laatste in het rijtje van schuldeisers. Dat betekent dat zij pas worden terugbetaald als alle andere schuldeisers hun geld hebben gekregen. Zo zorgen deze leningen voor wat extra startkapitaal.

Bestaat uw kmo nog niet langer dan 4 jaar? Dan heeft u recht op de Startlening. Het maximumbedrag van deze lening bedraag €100.000 en mag nooit hoger zijn dan vier keer de eigen inbreng (die wel gedeeltelijk of volledig geleend mag worden). Deze lening mag gebruikt worden voor investeringen en/of voor de financiering van uw startkapitaal.

Bestaat uw kmo al langer dan 4 jaar? Dan heeft u recht op Cofinanciering of Cofinanciering+. In dit geval kan u rekenen op een nog hogere kapitaalinjectie van maximaal €700.000. Vooraleer u een lening aanvraagt bij het PMV/z, kan u terecht bij Attentia voor advies en begeleiding.

3. Waarborgregeling en winwinlening

Weigert de bank om u kmo krediet te verlenen, omdat u onvoldoende zekerheden of waarborgen kan bieden? Dan reikt de PMV/z twee reddingboeien aan.

Eén: de waarborglening. In dit geval stelt de Vlaamse Overheid zich voor een deel borg voor het krediet dat u nodig hebt. Het risico voor uw bank verlaagt hierdoor, waardoor u kredietwaardigheid verhoogt. De waarborg is afhankelijk van uw kredietbehoefte en uw tekort aan zekerheden.

Twee: de winwinlening. Hiermee wil de Vlaamse overheid particuliere banken aanmoedigen om u kmo toch een achtergestelde lening aan te reiken, van maximaal €50.000 voor een looptijd van acht jaar. Kredietgevers krijgen in ruil een jaarlijks belastingkrediet van 2,5% op het openstaande kapitaal van de Winwinlening.

4. Microkredieten

U kan ook beroep doen op microkredieten, zoals van microStart of Hefboom. Hoewel deze kredieten lager liggen dan wat u bij een bank kan krijgen (max. € 25.000), is het een prima alternatief om het startkapitaal van uw kmo te financieren.

Deze microkredieten zijn wel telkens aan een heleboel voorwaarden verbonden. Zo moet u iemand kennen die zich (gedeeltelijk) borg wil stellen voor het geleende bedrag. Neem best vooraf contact op met onze financiële experts, die onderzoeken welke steunmaatregelen het meest voordelig zijn voor uw kmo.

5. Investeringsaftrek

Naast voordelige leningen kan u ook genieten van een extra belastingvoordeel bij een investering, namelijk de investeringsaftrek. Als de investering aan de wettelijke voorwaarden voldoet, kan u vrijgesteld worden van een deel van de belasting op de winst. Onze financiële experts bekijken samen met u of uw investering in aanmerking komt en hoeveel het aftrekbare gedeelte bedraagt.

6. Steunzones

Is uw kmo gevestigd rond Genk, Turnhout of Zaventem-Vilvoorde? Dan kan u ongeveer 4% à 5% sparen op de loonkosten van uw nieuwe medewerker. De overheid richtte namelijk ‘steunzones’ in om de zware collectieve ontslagen in deze regio’s economisch te ondersteunen. Concreet krijgt u als kmo een vrijstelling van 25% op bedrijfsvoorheffingen, gedurende een periode van 2 jaar per extra nieuwe medewerker.

7. Kmo-portefeuille en -groeisubsidie

De Vlaamse Overheid heeft er alle baat bij dat uw kmo floreert. Daarom voorziet ze nog twee (algemene) subsidies:

  • Investeren in opleidingen, of nood aan advies (bijvoorbeeld bij het opstellen van een communicatieplan voor uw kmo)? Via de kmo-portefeuille kan u hiervoor financiële steun krijgen: tot €10.000 voor kleine ondernemingen of €15.000 voor middelgrote ondernemingen.
  • Strategisch advies nodig om te groeien, of wilt u een nieuwe medewerker aanwerven die deze groei kan verwezenlijken? Dan biedt de kmo-groeisubsidie soelaas. U krijgt maximaal €50.000 subsidie per jaar, per groeitraject.

8. Steunmaatregelen bij specifieke omstandigheden

Tot slot zijn er nog een aantal steunmaatregelen die u kan krijgen, afhankelijk van de aard van de investering waarvoor u een subsidie nodig hebt.

Wilt u als kmo bijvoorbeeld investeren in octrooien, dan kan u van de Vlaamse Overheid genieten van een belastingkrediet. Wilt u uw steuntje bijdragen aan het milieu in de vorm van ecologische investeringen, dan heeft u mogelijk recht op een Ecologiepremie+ of Strategische ecologiesteun (STRES). Actief in de culturele en/of creatieve sector en kan u geen krediet krijgen bij een bank? Dan vormt het Cultuurkrediet mogelijk een alternatief. Een crowdfundingproject opstarten? Misschien geniet u dan wel van een vrijstelling van de roerende voorheffing op de interesten. Of misschien wit u wel investeren in een goede alarminstallatie? Die kosten zijn voor 120% fiscaal aftrekbaar.