Op hoeveel vakantiedagen en -geld heeft mijn medewerker recht?

Op hoeveel vakantiedagen en -geld heeft mijn medewerker recht?

De boog moet niet altijd gespannen staan, niet voor ondernemers en niet voor medewerkers. En dus heeft een werknemer recht op vakantiedagen en vakantiegeld. Hoeveel dagen vakantie moet u hem of haar geven? Hoe berekent u het enkel en dubbel vakantiegeld? In dit blogartikel leest u alles wat u hierover als kmo moet weten.

Om te beginnen heeft uw medewerker recht op wettelijke vakantiedagen. Hoeveel dat er zijn, hangt af van het aantal dagen dat hij of zij het jaar ervoor heeft gewerkt. Een vuistregel: wie 6 dagen per week werkt, krijgt 2 verlofdagen per maand. Wie dus een volledig jaar (voltijds) 5 dagen per week heeft gewerkt, heeft het jaar daarop recht op 20 betaalde vakantiedagen.

Daarnaast mag iedere (voltijdse) medewerker vrij nemen op de 10 wettelijke feestdagen: Nieuwjaar, Paasmaandag, Dag van de Arbeid, O.H. Hemelvaart, Pinkstermaandag, de nationale feestdag, O.L.V. Hemelvaart, Allerheiligen, Wapenstilstand en Kerstmis. Dat betekent dat een voltijdse medewerker standaard al 30 dagen verlof krijgt.

Extra en bijzonder verlof

Om uw kmo nog aantrekkelijker te maken, kan u aan uw medewerker extra verlofdagen toekennen. Dat kan bijvoorbeeld door hem 40 uur per week laten werken, terwijl in het contract slechts 38 uren zijn opgenomen. De extra gewerkte uren kan hij of zij dan op een ander moment als verlof opnemen. Wilt u uw medewerker motiveren om zich lang aan uw kmo te binden? Dan kan u hem belonen met anciënniteitsverlofdagen.

Daarnaast zijn er ook bijzondere soorten verlof, zoals zwangerschapsverlof, adoptieverlof, palliatief verlof, verlof om dwingende redenen, moederschapsverlof, vaderschapsverlof, jeugdvakantie, seniorvakantie, Europese vakantie en klein verlet. Met Attentia als sociaal secretariaat blijft u het bos door de bomen zien.

Collectief verlof

Kan uw medewerker zelf bepalen wanneer hij of zij vrijaf neemt? Niet altijd. In verschillende sectoren worden collectieve vakanties opgenomen in het arbeidsreglement, zodat iedereen in dezelfde periode vrijaf moet nemen. In dat arbeidsreglement kan u ook voorwaarden opnemen voor verlof, bijvoorbeeld dat er geen drie medewerkers tegelijkertijd vrij mogen nemen.

Enkel en dubbel vakantiegeld

Wie betaalt die vakantiedagen? Dat hangt ervan af of uw medewerker een arbeider of bediende is.

Een bediende heeft recht op twee soorten vakantiegeld, die u als werkgever uitbetaalt. Enerzijds loopt zijn of haar loon gewoon door bij het opnemen van vakantiedagen. Dit wordt ook wel het enkel vakantiegeld genoemd. Uw medewerker ontvangt dit geld meteen als hij of zij verlof neemt. Daarnaast krijgt hij of zij dubbel vakantiegeld, ofwel een geldbuideltje om de extra kosten te dekken die vakantie met zich meebrengt. U betaalt dit dubbel vakantiegeld op het moment dat uw medewerker zijn of haar (hoofd)vakantie opneemt.

Bij arbeiders zit de situatie anders, want jij hoeft hun vakantiegeld niet rechtstreeks te betalen. Ze krijgen hun enkel en dubbel vakantiegeld in één keer uitbetaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) of via het bevoegde vakantiefonds. Daarom betaalt u bij arbeiders ook meer sociale bijdragen.