Hoe bescherm ik als kmo mijn medewerkers tegen arbeidsongevallen?

Hoe bescherm ik mijn medewerkers tegen arbeidsongevallen?

Een ongelukje is soms snel gebeurd, maar als werkgever is het uw taak om het risico op arbeidsongevallen voor uw medewerkers zoveel mogelijk te beperken. In de eerste plaats zorgen verplichte maatregelen omtrent preventie en bescherming voor het welzijn van uw werknemers. Maar u mag gerust nog een stapje verder gaan. In deze blog overlopen we wat verplicht is en hoe u uw medewerkers extra beschermt tegen ongevallen op de werkvloer.

In 2017 zijn er 145.538 ongevallen op de arbeidsplaats of de arbeidsweg gebeurd, waarvan 0,1% met dodelijke afloop. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Agentschap voor Arbeidsrisico’s (Fedris). Het gaat weliswaar enkel om ongevallen die door verzekeringsmaatschappijen aanvaard zijn. In de praktijk wordt ruim tien procent van de aangiftes geweigerd. Natuurlijk is de afloop van deze ongevallen niet altijd even ernstig, al zou één op tien medewerkers er wel een blijvende ongeschiktheid aan overhouden.

In vergelijking met enkele jaren geleden is het aantal arbeidsongevallen gelukkig afgenomen, maar het blijft voor iedere onderneming, klein én groot, uiteraard cruciaal om veel aandacht aan het welzijn van medewerkers te besteden. Aan een zieke of gekwetste werknemer heeft u niets, terwijl gezonde en gelukkige medewerkers uw organisatie een boost geven. Daarom is een strategisch Well-being beleid een belangrijke hoeksteen van uw bedrijf. Maar hoe weet u zeker dat uw medewerkers optimaal beschermd zijn?

Preventie op het werk is verplicht

De bescherming van uw medewerkers is al gedeeltelijk bij wet uitgetekend. Zo moet er minstens een interne preventiedienst, bestaande uit één of meerdere preventieadviseurs, in uw onderneming aanwezig zijn. Een preventieadviseur waakt over het welzijn van medewerkers op de werkvloer. In een kmo met minder dan twintig medewerkers, mag u als werkgever zelf de rol van preventieadviseur invullen.

Sommige aspecten van het welzijnsbeleid kan een interne preventiedienst niet uitvoeren. Dan doet u beroep op een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Een medewerker moet soms verplicht op medisch onderzoek. Als uw medewerkers bijvoorbeeld een veiligheidsfunctie hebben of een activiteit met een bepaald risico uitoefenen, is een periodieke controle vereist. Een externe dienst stelt hiervoor een arbeidsgeneesheer aan, die het gezondheidstoezicht op de werknemers verzekert.

Met een externe dienst voor preventie en bescherming is uw kmo alvast op alle vlakken van de nodige expertise voorzien. Zo zijn de taken van preventieadviseurs verdeeld over verschillende disciplines: arbeidsveiligheid, psychosociale aspecten, hygiëne, ergonomie en arbeidsgeneeskunde.

Een erkend sociaal secretariaat zorgt ervoor dat iedere factor voldoende aandacht krijgt. Bij Attentia hebben we bijvoorbeeld 107 preventieadviseurs-geneesheren die alles in het werk stellen om een veilige en gezonde werkomgeving voor uw medewerkers te creëren. Daarnaast hebben we ook 45 preventieadviseurs die gespecialiseerd zijn in risicobeheersing.

Risicobeheersing: wat kan u doen?

Om uw medewerkers de beste bescherming tegen ongevallen te bieden, gaat u verder dan wat bij wet verplicht is. Daarom geven we een paar tips om aan risicobeheersing te doen:

  • Communiceer duidelijk over veiligheidsinstructies! Als uw medewerkers bepaalde risico’s lopen, moet u hen van voldoende opleiding en voorlichting voorzien. U mag zo’n sessie gerust op regelmatige tijdstippen herhalen.
  • Neemt u een nieuwe medewerker in dienst? Breng hem/haar dan op de hoogte van de preventiemaatregelen. En laat de nieuwe werkkracht begeleiden door een ervaren medewerker die de procedures en risico’s heel goed kent.
  • Hecht veel belang aan orde en netheid! Een propere werkomgeving zal het risico op een ongeval aanzienlijk beperken.
  • Geef uw medewerkers tips over lichaamshoudingen en bewegingen. Van de ideale zitpositie op een bureaustoel tot de manier waarop iemand voorwerpen optilt, Een verkeerde beweging kan de rug zwaar belasten en schade toebrengen.
  • Besteed voldoende aandacht aan onderhoud en beveiliging van machines! Met een goed actieplan zorgt u ervoor dat apparaten altijd aan de wettelijke richtlijnen voldoen.
  • Registreer en onderzoek incidenten en ongevallen! Soms gaat het ondanks de nodige maatregelen toch mis, en dan moet u weten wat de oorzaak is. Op die manier vermijdt u dat er in de toekomst nog meer ongevallen gebeuren.

Een externe preventiedienst zal u op al deze aspecten van risicobeheersing wijzen en u helpen om een strategisch beleid voor uw onderneming uit te tekenen.

Sluit een goede verzekering af

Als werkgever bent u verplicht om een verzekering voor arbeidsongevallen af te sluiten. Op die manier zijn uw medewerkers in elk geval zeker van een vergoeding wanneer ze het slachtoffer van een arbeidsongeval worden. Het gaat dan om incidenten die gebeuren op de werkvloer, of onderweg van en naar het werk. Zelfs als er tijdens een teambuilding iets gebeurt, zijn ze op die manier verzekerd.

Ook hier is het weer aangeraden om met uw verzekeraar te bekijken hoe u als kmo verder kunt gaan dan wat bij wet verplicht is. Met een uitgebreidere verzekering genieten uw medewerkers bijvoorbeeld van een ruimere compensatie van het inkomen dat ze tijdens hun periode van arbeidsongeschiktheid verliezen. Een goede verzekering en een optimale bescherming zijn op die manier ook uitstekende troeven om uw medewerkers tevreden te houden en nieuwe werknemers in de war for talent aan te trekken.