Een eerste medewerker aanwerven: wat kost dat?

Een eerste medewerker aanwerven: wat kost dat?

Een medewerker kost meer dan zijn loon. Maar hoeveel eigenlijk? En uit welke elementen bestaat een marktconform loonpakket? Bij uw eerste medewerker heeft u hier vaak echt absoluut geen idee van. In deze blog leest u alles wat u hier als kmo over moet weten.

Wie een medewerker in dienst neemt, moet hem of haar een loon betalen, dat spreekt voor zich. Als u hier geen ervaring mee hebt, is dit minder evident dan het lijkt. Enerzijds wilt u uw kersverse medewerker een lange tijd aan uw kmo binden, anderzijds wilt u er uw broek ook niet aan scheuren. Wij leggen stap voor stap uit hoe dit in zijn werk gaat.

Interessant brutoloon

Hoewel extralegale voordelen tegenwoordig fiscaal heel interessant kunnen zijn, hechten veel medewerkers nog steeds veel waarde aan het bedrag dat ze elke maand op hun rekening krijgen. Maar hoe bepaalt u dat bedrag?

Allereerst is het belangrijk (lees: verplicht) dat het bedrag niet lager is dan het wettelijke minimumloon. In veel sectoren zijn er salarisschalen of barema’s vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Elementen zoals functie, leeftijd en/of anciënniteit spelen een cruciale rol in het bepalen van dat minimumloon.

Als er in uw sector geen sectoraal loonbarema is, moet u minstens rekening houden met het nationaal gemiddeld minimum maandinkomen (GMMI). Een werkgever mag, volgens de wet, nooit onder dit GMMI verlonen. Voor werknemers jonger dan 21 jaar gelden hier wel uitzonderingen: hen mag u eventueel een lager salaris aanbieden (dat opnieuw wettelijk vastgelegd is).

Belangrijk bij het bepalen van het brutoloon is dat het aantrekkelijk is voor uw medewerker. Met een te laag loon is het moeilijk om de juiste mensen aan te trekken (en ze te houden). Met een te hoog loon zet u financiële druk op uw kmo.

Sociale bijdragen op brutoloon

Als werkgever betaalt u verplicht sociale bijdragen (zogenaamde patronale bijdragen) op dit brutoloon. Enerzijds bestaan deze uit een basisbedrag: 25% op het brutoloon. Is uw medewerker een arbeider? Dan betaalt u daarbovenop een patronale bijdrage voor hun vakantiegeld. De regeling van het vakantiegeld is voor arbeiders namelijk anders dan voor bedienden. Anderzijds bestaan deze patronale bijdragen uit bijzondere bijdragen. Deze bijdragen (zoals voor betaald educatief verlof) moet u enkel betalen in specifieke omstandigheden.

Vakantiegeld en vakantiedagen

Naast het brutoloon heeft iedere medewerker ook recht op vakantiedagen. Hoeveel dat er zijn, hangt af van het aantal dagen dat hij of zij het jaar ervoor heeft gewerkt. Een vuistregel: wie 6 dagen per week werkt, krijgt 2 verlofdagen per maand. Wie dus een volledig jaar (voltijds) 5 dagen per week heeft gewerkt, krijgt het jaar daarop 20 betaalde vakantiedagen.

Naast het ‘enkelvoudig vakantiegeld’ maakt uw medewerker ook aanspraak op ‘dubbel vakantiegeld’: een soort geldbuideltje om zijn of haar verlof te financieren. Hier kan u meer lezen over vakantiedagen en vakantiegeld.

Extralegale voordelen

Bovenop het brutoloon kan u ook extralegale voordelen toekennen aan uw medewerkers: maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, bedrijfswagen, gsm, bedrijfswagen, tankkaart, onkostenvergoeding, …

Extralegale voordelen zijn niet alleen goede motivators, ze zijn fiscaal ook erg interessant zowel voor uw kmo als voor uw medewerker. Ze zijn namelijk (gedeeltelijk) fiscaal aftrekbaar en uw medewerker moet er minder belastingen op betalen dan op het brutoloon.

Woon-werkverkeer

Als werkgever moet u in sommige gevallen ook de kosten voor het woon-werkverkeer op u nemen. Neemt uw medewerker het openbaar vervoer, dan is dit verplicht. Neemt hij of zij de wagen, dan hoeft dit niet, tenzij anders bepaald op sectoraal niveau (in een collectieve arbeidsovereenkomst).

Zoals u kan zien, vormen alle loonelementen samen een hele boterham. Bovendien bestaat de kans dat er nog loonkosten zijn die op sectoraal niveau bepaald zijn! Om zeker niets te vergeten, kan u contact opnemen met één van onze Payroll experts. Met onze Bruto > Netto calculator kan u trouwens berekenen hoeveel uw medewerker in totaal zal kosten.

Doelgroepvermindering

We sluiten dit blogartikel af met goed nieuws! Bij uw eerste medewerker moet u namelijk opmerkelijk minder RSZ-bijdrage betalen. Voor de patronale basisbijdragen voor de sociale zekerheid krijgt u een vrijstelling tot maximum 4.000 euro. En dit voor onbepaalde duur sinds januari 2022.

Daar stopt het trouwens niet, want u heeft recht op tal van steunmaatregelen. Als u bijvoorbeeld een jongere aanwerft, of iemand met een arbeidsbeperking, krijgt u ook korting op uw sociale bijdragen. Zo wordt het voor u gemakkelijker om uw eerste medewerker te betalen! Lees er hier alles over.