Een eerste medewerker aanwerven: wat kost dat?

Home Een eerste medewerker aanwerven: wat kost dat?

Een medewerker kost meer dan zijn loon. Maar hoeveel eigenlijk? En uit welke elementen bestaat een marktconform loonpakket? Bij je eerste medewerker heb je hier vaak echt absoluut geen idee van. In deze blog lees je alles wat je hier als kmo over moet weten.

Wie een medewerker in dienst neemt, moet hem of haar een loon betalen, dat spreekt voor zich. Als je hier geen ervaring mee hebt, is dit minder evident dan het lijkt. Enerzijds wil je je kersverse medewerker een lange tijd aan jouw kmo binden, anderzijds wil je er je broek ook niet aan scheuren. Wij leggen stap voor stap uit hoe dit in zijn werk gaat.

Interessant brutoloon

Hoewel extralegale voordelen tegenwoordig fiscaal heel interessant kunnen zijn, hechten veel medewerkers nog steeds veel waarde aan het bedrag dat ze elke maand op hun rekening krijgen. Maar hoe bepaal je dat bedrag?

Allereerst is het belangrijk (lees: verplicht) dat het bedrag niet lager is dan het wettelijke minimumloon. In veel sectoren zijn er salarisschalen of barema’s vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Elementen zoals functie, leeftijd en/of anciënniteit spelen een cruciale rol in het bepalen van dat minimumloon.

Als er in jouw sector geen sectoraal loonbarema is, moet je minstens rekening houden met het nationaal gemiddeld minimum maandinkomen (GMMI). Een werkgever mag, volgens de wet, nooit onder dit GMMI verlonen. Voor werknemers jonger dan 21 jaar gelden hier wel uitzonderingen: hen mag je eventueel een lager salaris aanbieden (dat opnieuw wettelijk vastgelegd is).

Belangrijk bij het bepalen van het brutoloon is dat het aantrekkelijk is voor jouw medewerker. Met een te laag loon is het moeilijk om de juiste mensen aan te trekken (en ze te houden). Met een te hoog loon zet je financiële druk op je kmo.

Sociale bijdragen op brutoloon

Als werkgever betaal je verplicht sociale bijdragen (zogenaamde patronale bijdragen) op dit brutoloon. Enerzijds bestaan deze uit een basisbedrag: 25% op het brutoloon. Is je medewerker een arbeider? Dan betaal je daarbovenop een patronale bijdrage voor hun vakantiegeld. De regeling van het vakantiegeld is voor arbeiders namelijk anders dan voor bedienden. Anderzijds bestaan deze patronale bijdragen uit bijzondere bijdragen. Deze bijdragen (zoals voor betaald educatief verlof) moet je enkel betalen in specifieke omstandigheden.

Vakantiegeld en vakantiedagen

Naast het brutoloon heeft iedere medewerker ook recht op vakantiedagen. Hoeveel dat er zijn, hangt af van het aantal dagen dat hij of zij het jaar ervoor heeft gewerkt. Een vuistregel: wie 6 dagen per week werkt, krijgt 2 verlofdagen per maand. Wie dus een volledig jaar (voltijds) 5 dagen per week heeft gewerkt, krijgt het jaar daarop 20 betaalde vakantiedagen.

Naast het ‘enkelvoudig vakantiegeld’ maakt je medewerker ook aanspraak op ‘dubbel vakantiegeld’: een soort geldbuideltje om zijn of haar verlof te financieren. Hier kan je meer lezen over vakantiedagen en vakantiegeld.

Extralegale voordelen

Bovenop het brutoloon kan je ook extralegale voordelen toekennen aan jouw medewerkers: maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, bedrijfswagen, gsm, bedrijfswagen, tankkaart, onkostenvergoeding, …

Extralegale voordelen zijn niet alleen goede motivators, ze zijn fiscaal ook erg interessant zowel voor je kmo als voor jouw medewerker. Ze zijn namelijk (gedeeltelijk) fiscaal aftrekbaar en je medewerker moet er minder belastingen op betalen dan op het brutoloon.

Woon-werkverkeer

Als werkgever moet je in sommige gevallen ook de kosten voor het woon-werkverkeer op jou nemen. Neemt jouw medewerker het openbaar vervoer, dan is dit verplicht. Neemt hij of zij de wagen, dan hoeft dit niet, tenzij anders bepaald op sectoraal niveau (in een collectieve arbeidsovereenkomst).

Zoals je kan zien, vormen alle loonelementen samen een hele boterham. Bovendien bestaat de kans dat er nog loonkosten zijn die op sectoraal niveau bepaald zijn! Om zeker niets te vergeten, kan je contact opnemen met één van onze Payroll experts. Met onze Bruto > Netto calculator kan je trouwens berekenen hoeveel jouw medewerker in totaal zal kosten.

Doelgroepvermindering

We sluiten dit blogartikel af met goed nieuws! Bij jouw eerste medewerker moet je namelijk geen RSZ-bijdrage betalen. Met deze financiële stimulans wil de overheid jouw kmo een zetje in de rug geven. Ook op je tweede tot zesde medewerker krijg je korting op je RSZ-bijdrage.

Daar stopt het trouwens niet, want je hebt recht op tal van steunmaatregelen. Als je bijvoorbeeld een jongere aanwerft, of iemand met een arbeidsbeperking, krijg je ook korting op je sociale bijdragen. Zo wordt het voor jou gemakkelijker om je eerste medewerker te betalen! Lees er hier alles over.