Uw mening telt

Aankondiging tevredenheidsenquete

2 september 2020

 

We lanceren graag een warme oproep om deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek dat u in de loop van de volgende dagen zult ontvangen van vzw Co-Prev, de overkoepelende vereniging van alle erkende Belgische Externe Diensten voor Preventie & Bescherming op het Werk en Profacts, een extern en onafhankelijk marktonderzoeksbureau die dit tevredenheidsonderzoek zal uitvoeren en erover waken dat uw input discreet en objectief wordt verwerkt in de resultaten.

Dit onderzoek zal polsen naar de tevredenheid over uw huidige Externe Dienst voor Preventie & Bescherming. In uw geval Attentia dus.

Attentia werkt graag mee aan deze bevraging, omdat we uw mening belangrijk vinden Met de resultaten die uit dit onderzoek komen, kunnen wij onze diensten nog meer afstemmen op uw verwachtingen en kunnen wij nog beter tegemoet komen aan uw wensen.

In de loop van de komende dagen stuurt Profacts naar een deel van onze klanten het tevredenheidsonderzoek uit via het emailadres ProfactsTeam@profacts.eu

Om absolute anonimiteit te bewaren, heeft Attentia geen inzage in wie de bevraging ontvangt en wie niet, alsook niet in de gegeven input.

Dit onderzoek staat dus volledig los van onze eigen tevredenheidsenquĂȘtes die wij op regelmatige basis uitsturen via Hello Customer.

Wij hopen alvast dat we op uw deelname kunnen rekenen, want uw opinie telt!

Alvast bedankt

Met attente groeten,

Attentia