Rijgeschiktheidsattest

«Ik ben rijgeschikt.

En jij?»

Werkt u als zelfstandige chauffeur?

Vermijd dure boetes tot 2000 euro.

Maak vandaag nog een afspraak voor uw rijgeschikheidsattest.

Het rijden zonder rijgeschiktheidsattest wordt gelijkgesteld met rijden zonder geldig rijbewijs.

Bent u wettelijk in orde met uw rijgeschiktheidsattest? Het Koninklijk Besluit van 23/03/1998 betreffende het rijbewijs stelt dat elke chauffeur rijgeschikt dient te zijn. Op basis van een medisch onderzoek zal een arts bepalen of u met uw gezondheid het voertuig veilig kunt besturen. Als zelfstandige chauffeur bent u zelf verantwoordelijk voor het plannen van dat onderzoek via een arts of een externe dienst voor preventie en bescherming. Als zij bepalen dat u rijgeschikt bent, ontvangt u een attest dat 5 jaar geldig is.

Driving without a driving suitability certificate is assimilated to driving without a valid driving licence.

Is your certificate of suitability to drive in accordance with the law? The Royal Decree of 23/03/1998 on driving licences states that all drivers must be fit to drive. On the basis of a medical examination, a doctor will determine whether your health allows you to drive the vehicle safely. As a self-employed driver, you are responsible for planning that examination yourself via a doctor or an external prevention and protection service. If they determine that you are suitable to drive, you will receive a certificate that is valid for 5 years.

Rijgeschiktheidsattest: voor wie?

Zelfstandige chauffeurs uit onderstaande categorieën zijn wettelijk verplicht een rijgeschiktheidsattest te kunnen voorleggen:

Vervoer van materieel
Houders van een rijbewijs C (C, C+E, C1, C1+E)
Bv. Bestuurder van een vrachtwagen

Vervoer van personen:
Houders van een rijbewijs D (D, D+E, D1, D1+E)
Bv. Bestuurder van een autobus
Houders van een rijbewijs A, B, B+E met een van volgende functies:

  • Taxichauffeur
  • Chauffeur in verhuurdienst
  • Ambulancechauffeur
  • Instructeur van rijschool
  • Bezoldigd leerlingenvervoer

Vragenlijst rijbewijs privé-chauffeur downloaden

  • Download de vragenlijst medische schifting hier. Document ingevuld? Gebruik de instructies onderaan deze pagina om het document in te dienen.
  • Download the personal statement of the candidate for driving licence group 2 here. Document filled in? Follow the instructions at the bottom of this page to send in your document.

Indienen/uploaden ingevulde vragenlijst rijbewijs privé-chauffeur

  • Verstuur ons de vragenlijst medische schifting door dit te mailen naar qiosq.prev@attentia.be.
  • Send us your filled the personal statement of the candidate for driving licence group 2 by mailing it to qiosq.prev@attentia.be.