Vaccinatieverlof

Zorgen voor je team Vaccinatieverlof verlengd en uitgebreid

De wet van 28 maart 2021 kent voor het jaar 2021 een recht toe aan werknemers op klein verlet met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19.

Op 12 januari 2022 is in het Belgisch Staatsblad een wet gepubliceerd die de toekenning van dit recht op klein verlet verlengt tot 30 juni 2022 (eventueel nog eens verlengbaar met een supplementaire periode van zes maanden).

In het kader hiervan wordt het recht op klein verlet tevens uitgebreid tot situaties waarin de werknemer een minderjarig kind dat met hem samenwoont of een meerderjarig kind met handicap of onder voogdij, moet begeleiden naar een vaccinatieplaats.

Bronnen :

  • Wet van 23 december 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie,BS 12 januari 2022
  • Wet van 28 maart 2021 houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19, BS 9 april 2021.
  • Federale overheidsdienst werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO)