Uitstel Federale mobiliteitsenquête

Zorgen voor je team Uitstel Federale mobiliteitsenquête tot 28 februari 2022

Om de 3 jaar organiseert de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer een enquête bij ondernemingen en overheidsinstellingen in België die gemiddeld meer dan 100 werknemers in dienst hebben. Ze worden hierbij bevraagd over de woon-werkverplaatsingen van hun werknemers.

De meest recente informatie-inzameling vond plaats tussen 1 juli 2017 en 31 januari 2018. De volgende enquête stond oorspronkelijk gepland in 2020 op basis van de toestand op 30 juni 2020.

Als gevolg van de coronacrisis werd de 6de editie van de federale enquête over de woon-werkverplaatsingen uitgesteld tot de periode 30 juni 2021 tot 31 januari 2022. Deze termijn is nu nogmaals verlengd met 1 maand tot 28 februari 2022.

Meer informatie over de enquête en te volgen procedure is te vinden op de website van Federale Overheidsdienst Mobiliteit

Bedrijfsvervoerplannen Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Elk bedrijf, openbaar of privé, dat meer dan 100 werknemers tewerkstelt op eenzelfde site in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is wettelijk verplicht om, om de drie jaar, een bedrijfsvervoerplan (BVP) op te stellen en een aantal verplichte maatregelen in te voeren

Ook de Brusselse regering had besloten om het opstellen van het bedrijfsvervoerplan uit te stellen met één jaar. Dit betekent dat de referentiedatum voor het opstellen het bedrijfsvervoerplan 30 juni 2021 werd (in plaats van 30 juni 2020) en de nieuwe deadline voor het indienen van het plan 31 januari 2022 (in plaats van 31 januari 2021). Deze deadline blijft ongewijzigd !

Meer info over de bedrijfsverplannen in het Brussels hoofdstedelijk Gewest kan u hier nalezen.

Bron :

  • FOD Mobiliteit
  • Leefmilieu.brussel