Nieuwe wetgeving bedrijfsbezoeken en beleidsadvies

Zorgen voor je team Nieuwe wetgeving bedrijfsbezoeken en beleidsadvies

Beste klant,

Op 1 januari 2022 treedt het nieuw KB Bedrijfsbezoeken en Beleidsadvies in werking. Dit betekent dat het bezoek door Attentia wordt aangevuld met enkele bijkomende verplichtingen.

We zetten voor u even de belangrijkste zaken op een rij voor ondernemingen die niet beschikken over een interne preventieadviseur niveau I of II:

  • De wetgeving maakt vanaf nu een onderscheid tussen het eerste bezoek (het ‘verkennend’ bezoek) en de bezoeken daarna (de ‘periodieke’ bezoeken).
  • De frequentie van het bedrijfsbezoek zal voortaan worden bepaald op basis van de tariefgroep van uw onderneming. Voor tariefgroepen 1 en 2 wordt het bedrijfsbezoek 3-jaarlijks, tariefgroepen 3 tot 5 dienen minstens 2-jaarlijks bezocht te worden.
  • Elk type arbeidsplaats moet bezocht worden. Hieronder vallen onder meer (tijdelijke) werven zodat ook de risico’s op deze arbeidsplaatsen correct in kaart kunnen worden gebracht en hiervoor adviezen kunnen worden gegeven. Bij meerdere vestigingen of werven moet een bezoekschema worden opgesteld waarin de timing van de bezoeken aan deze vestigingen/werven in overleg met de werkgever en interne preventieadviseur wordt bepaald.
  • Het beleidsadvies wordt nog crucialer. Hierin dienen nu 5 prioriteiten aangeduid te worden die u helpen focussen welke maatregelen u als eerste dient te nemen voor de verdere uitwerking van uw intern welzijnsbeleid.
  • Tijdens de periodieke bezoeken dient aangetoond te worden dat er actie genomen is op deze 5 prioriteiten, de zogenaamde ‘evolutie’.

Hoe zal Attentia hierop inspelen?

  • Voor elk van onze klanten – ook de bestaande klanten – zal het volgende bedrijfsbezoek een zogenaamd verkennend bezoek zijn waar we de focus bepalen aan de hand van de eerste 5 prioriteiten en we met u een bezoekschema bepalen indien uw onderneming meerdere vestigingen telt.
  • Zijn uw werknemers tewerkgesteld op andere vestigingen of werven, dan zullen we met u een afspraak maken om 1 van deze te bezoeken.

De overheid heeft een webinar opgesteld rond dit thema. U kunt dit herbekijken op het Youtube-kanaal van de FOD WASO (Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg): Webinar KB bedrijfsbezoeken en beleidsadvies
De presentatie van dit webinar is beschikbaar op de evenementenwebsite van de FOD WASO: KB Bedrijfsbezoeken en beleidsadvies

Hebt u nog verdere vragen? Maak u geen zorgen. Wij leggen u dit alles graag in detail uit bij het eerstvolgende bezoek.