Spilindex overschreden

Zorgen voor je team De spilindex is overschreden

In december 2021 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen overschreden.

Als gevolg daarvan worden de sociale uitkeringen in januari 2022 en de wedden van het overheidspersoneel in februari 2022 met 2% aangepast aan de gestegen levensduurte.

In januari 2022 verhogen onder meer:

  • De grensbedragen voor de berekening van de werkbonus;
  • Het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI);
  • De sociale uitkeringen zoals werkloosheidsuitkeringen, het pensioen, de uitkeringen en bedrijfstoeslagen in het kader van SWT en SWAV, de door de ziekte- en invaliditeitsverzekering gestorte vergoedingen, de vergoedingen voor tijdskrediet en thematisch verlof, de vergoeding in geval van sluiting van ondernemingen, het leefloon en de kinderbijslag;
  • Het flexi-loon
  • ….

Opnieuw overschrijding in februari 2022 ?

Volgens de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex van het Federaal planbureau opnieuw bereikt worden in februari 2022. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in maart 2022 en de wedden van het overheidspersoneel in april 2022 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. De volgende spilindex (116,04) zou niet overschreden worden in 2022.

We houden u op de hoogte, zodra meer informatie beschikbaar is.

Bronnen :

  • Federale Overheidsdienst Economie
  • Federaal planbureau – inflatievooruitzichten