cultuur- en sportcheques

Zorgen voor je team Geldigheidsduur cultuur- en sportcheques verlengd

Op 10 december 2021 is in het Belgisch Staatsblad een koninklijk besluit verschenen dat de geldigheidsduur van cultuur en sportcheques verlengd als gevolg van de coronapandemie.

Sport en cultuurcheques met originele geldigheidsduur tot 30 september 2020 en 30 september 2021 worden verlengd tot 30 september 2022.

Deze maatregel moet houders van cheques in staat stellen deze ook effectief op te gebruiken, wat sinds maart 2020 gedurende een lange tijd ernstig werd bemoeilijkt door de sluitingsmaatregelen in het kader van de bestrijding van de pandemie. De verlenging van de geldigheidsduur zal ook een hoognodige impuls geven aan de cultuur- en sportsector, die hard zijn getroffen door de maatregelen.

 

Bron :

  • Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19ter, ยง 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders houdende de verlenging van de geldigheidsduur van de cultuur- en sportcheques als gevolg van de COVID-19-pandemie, BS 10 december 2021