Nieuws

Het Employee Assistance Program breidt uit

Ons Employee Assistance Program dekt vanaf 1 februari 2022 ook ingrijpende gebeurtenissen in de privésfeer.

Lees artikel

Uitstel Federale mobiliteitsenquête tot 28 februari 2022

Om de 3 jaar organiseert de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer een enquête bij ondernemingen en overheidsinstellingen in België die gemiddeld meer dan 100 werknemers in dienst hebben. Ze worden hierbij bevraagd over de woon-werkverplaatsingen van hun werknemers.

Lees artikel

Horeca : Eindejaarspremie 2021 en de COVID-subsidie

Dankzij de tussenkomst van de sociale partners van de horecasector besliste de overheid om opnieuw een subsidie ter beschikking te stellen voor de gedeeltelijke financiering van de gelijkgestelde periode van tijdelijke werkloosheid wegens Corona in de eindejaarspremies 2021. De wet die deze subsidie toekent werd op 31 december 2021 gepubliceerd in het Belgisch staatsblad.

Lees artikel

De spilindex is overschreden

In december 2021 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen overschreden. Als gevolg daarvan worden de sociale uitkeringen in januari 2022 en de wedden van het overheidspersoneel in februari 2022 met 2% aangepast aan de gestegen levensduurte. In januari 2022 verhogen onder meer:

Lees artikel

Vaccinatieverlof verlengd en uitgebreid

De wet van 28 maart 2021 kent voor het jaar 2021 een recht toe aan werknemers op klein verlet met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19.

Lees artikel

1 2 3

Voel jij het ook al kriebelen?

Wil jij ook een succesvol ondernemer worden? Ben je overtuigd van Attentia en word je graag klant?

Bekijk hier de volgende stap.

Word klant