Nieuws

Nieuws

Telewerk blijft verplicht

Het Overlegcomité van 21 januari 2022 heeft de coronabarometer goedgekeurd. Deze coronabarometer is een instrument voor proactieve beleidsvoorbereiding en communicatie en moet aan de betrokken sectoren meer voorspelbaarheid geven, de beslissingen van het Overlegcomité structureren en meer transparant maken.

Lees artikel

Uitstel Federale mobiliteitsenquête tot 28 februari 2022

Om de 3 jaar organiseert de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer een enquête bij ondernemingen en overheidsinstellingen in België die gemiddeld meer dan 100 werknemers in dienst hebben. Ze worden hierbij bevraagd over de woon-werkverplaatsingen van hun werknemers.

Lees artikel

Loonaanpassingen januari 2022 (volledig overzicht)

Het 202201_indexaties_januari_2022_vo.pdf [PDF, 496.48 KB] van de indexaties of CAO-loonsverhogingen voor januari 2022 , gerangschikt per paritair comité.

Lees artikel

Phoenix.brussels verlengd met 6 maanden

In een nieuwsbericht van 12 januari 2021 werd meer toelichting gegeven over de nieuwe tewerkstellingsmaatregel Phoenix.Brussels.

Lees artikel

Horeca : Eindejaarspremie 2021 en de COVID-subsidie

Dankzij de tussenkomst van de sociale partners van de horecasector besliste de overheid om opnieuw een subsidie ter beschikking te stellen voor de gedeeltelijke financiering van de gelijkgestelde periode van tijdelijke werkloosheid wegens Corona in de eindejaarspremies 2021. De wet die deze subsidie toekent werd op 31 december 2021 gepubliceerd in het Belgisch staatsblad.

Lees artikel

1 2 3 4 5 16

Voel jij het ook al kriebelen?

Wil jij ook een succesvol ondernemer worden? Ben je overtuigd van Attentia en word je graag klant?

Bekijk hier de volgende stap.

Word klant