De Attentia bedrijfsbezoekers dragen zorg voor uw KMO

In de kijker Team in de kijker: de Attentia bedrijfsbezoekers

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het welzijn van uw medewerkers. Het succes van een KMO valt of staat natuurlijk met de inzet van medewerkers, en bovendien dient u conform te zijn met de arbeids- en sociale wetgeving. En dat is niet gemakkelijk, want de wetgeving evolueert razendsnel. De bedrijfsbezoekers van Attentia staan u hierin bij. Zij kijken na of u helemaal in orde bent, geven het nodige advies op maat van uw KMO en begeleiden u zodat u tijdens een controle van de inspectie nooit voor onaangename verrassingen komt te staan. Bedrijfsbezoekers Daisy Kaerts, Marleen Demurie en Julie Pouillon leggen uit wat ze voor u en uw KMO kunnen betekenen.

Portret:

  • Daisy Kaerts – 17 jaar bedrijfsbezoeker bij Attentia, sinds 2000 actief bij Attentia
  • Marleen Demurie – 6 jaar bedrijfsbezoeker bij Attentia, sinds 1998 actief in preventie en veiligheid
  • Julie Pouillon – 14 jaar bedrijfsbezoeker bij Attentia, sinds 1999 actief bij Attentia

Hoe ziet jullie dag eruit?

Als bedrijfsbezoekers werken we heel zelfstandig en meestal van thuis uit. We regelen zelf onze agenda, van planning tot afwerking van verslagen en administratie. Doorgaans gaan we in de voormiddag de baan op, en bezoeken we drie à vier bedrijven. In de namiddag maken we onze verslagen; dit gebeurt op kantoor, maar we werken ook heel vaak van thuis uit. Zo verloopt een gemiddelde werkdag!

Zijn jullie arbeidscontroleurs?

Helemaal niet! Wij zijn geen inspecteurs of controleurs, maar eerder adviseurs. Wij komen langs om te bekijken waar er werkpunten zijn, wat u als ondernemer kan verbeteren en om u het nodige advies te geven. Zo kan u zich voorbereiden op een bezoek van de arbeidsinspectie. Zie ons gerust als een coach. Wij helpen u om als ondernemer in orde te zijn zodat uw medewerkers het goed hebben en u een goed rapport krijgt van de inspectie.

Wat vinden jullie leuk aan jullie job?

Het geeft een erg fijn gevoel om ondernemers te helpen en te adviseren. Veel KMO-werkgevers nemen zelf de taak van preventieadviseur op zich. Dat mag bij elk bedrijf dat minder dan 20 medewerkers telt. Maar vaak hebben diezelfde werkgevers te weinig tijd om met arbeidsveiligheid bezig te zijn. Als wij dan de juiste adviezen geven, en de werkgever brengt alles in orde, geeft ons dat een erg goed gevoel. Het is fijn om te horen wanneer een werkgever of preventieadviseur aangeeft dat hij iets geleerd heeft.

Hoe is jullie band met de bedrijfsleiders? Zien zij jullie graag komen?

Vroeger werden we wel eens aanzien als bedrijfspolitie. Ook nieuwe klanten denken dat soms. Maar na een bezoek merken preventieadviseurs en werkgevers dat wij partners voor hen zijn. We hebben gemiddeld 900 klanten per persoon, maar met elk van hen bouwen we een band op. We delen tips om het welzijn op de werkvloer te verbeteren. Werkgevers voelen aan dat dit een positieve invloed op hun KMO heeft. Onze bezoeken gaan ook door in een gemoedelijke sfeer. Wij zijn geen ‘mevrouw’, maar gewoon Marleen, Julie en Daisy. We werken met onze klanten in alle vertrouwen en staan hen ook bij tijdens moeilijke momenten. We helpen hen door het ingewikkelde proces dat een welzijnsbeleid soms kan zijn. En dat resulteert altijd in tevreden klanten.

Wat zijn de meest voorkomende inbreuken die jullie op de werkvloer terugvinden?

Bij veel KMO’s merken we dat ze niet altijd in orde zijn met de administratie. Vaak houden werkgevers wel rekening met het welzijn van hun medewerkers, maar er wordt geen werk gemaakt van een stappenplan op papier. Als werkgever of preventieadviseur is het belangrijk dat u een globaal preventieplan opstelt, een risicoanalyse uitvoert, waarbij u in alle domeinen de mogelijke risico’s in kaart brengt, en een jaaractieplan opstelt waarbij u elk jaar neerpent welke acties u zal ondernemen om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren. Dit hoeft geen boek van 50 bladzijden te zijn. Een eenvoudig document met de genomen acties en de acties die u in de toekomst onderneemt, volstaat vaak al.

Hoe verloopt een bedrijfsbezoek door jullie?

Wij kondigen onze komst altijd aan. Wanneer we langskomen, bekijken we alle aspecten van arbeidsveiligheid. Het psychosociaal welzijn van de medewerkers, ergonomie, brandveiligheid, EHBO, de veiligheid van de werkplaats, de hygiëne op het werk, de arbeidsveiligheid en het algemeen welzijnsbeleid worden allemaal onder de loep genomen. We hebben een volledige checklist die we afvinken. Tijdens ons bezoek geven we meteen enkele tips om alles in orde te brengen. Nadien maken we een advies op en sturen we dit door, zodat u als werkgever de tijd hebt om alles in orde te brengen.

Hoe vaak komen jullie op bezoek?

Normaal gezien komen we, afhankelijk van de risico’s in uw bedrijf, 1 keer per jaar of 1 keer om de 3 jaar langs. Vanaf 2022 wordt dit sowieso 1 keer om de 2 of 3 jaar voor alle KMO’s. Het eerste bezoek gebeurt vrij snel na de opstart van uw zaak. Volgens de wetgeving dient u binnen de 6 of 12 maanden na uw aansluiting een bezoek in te plannen.

Heeft de coronapandemie invloed gehad op jullie werk?

Door COVID-19 wijzigden heel wat regels op de werkvloer, waardoor we onze checklist vaak moesten aanpassen. We moesten flexibel zijn en kort op de bal spelen, maar als bedrijfsbezoeker zit dat sowieso al in ons DNA!
De pandemie bracht ook een mooie evolutie teweeg: we merkten dat veel werkgevers én medewerkers ons als een vertrouwenspersoon beschouwden en met hun verzuchtingen bij ons kwamen. Of ze nu bang waren het virus op te lopen op de werkvloer, of niet goed wisten wat ze moesten doen om alles veilig te laten verlopen,… Onze job kreeg plots een extra psychosociale dimensie. Uiteraard is dat fijn, want wij willen er voor alle KMO’s, werkgevers en medewerkers zijn.

Heeft u nog enkele goeie tips voor KMO-ondernemers en preventieadviseurs?

  1. Bekijk ons niet als een politieagent. Wij zijn er om u te helpen en te adviseren, niet om u te controleren.
  2. Gebruik onze checklist en breng alles in orde wat op het lijstje staat. Zo bent u helemaal mee.
  3. Documenteer alles wat u doet. Zo bent u telkens in orde en kan u bij de inspectie laten zien welke initiatieven op de planning staan.
  4. Communiceer met uw medewerkers. Wanneer u welzijnsinitiatieven onderneemt, is het belangrijk dat iedereen hiervan op de hoogte is. Anders zullen uw acties weinig verschil maken.

Wil u meer weten over de Attentia bedrijfsbezoekers en wat zijn voor u en uw KMO kunnen doen? Neem gerust contact op, wij helpen u graag verder.