Update coronavirus: moet u preventieve acties ondernemen?

In december is een nieuw coronavirus opgedoken in China, waarover heel wat te doen is in de media. We merken dat er ongerustheid heerst bij bedrijven en we krijgen heel wat vragen van medewerkers en werkgevers. Met de recente uitbraak in Italië is er echter nog steeds geen reden tot ongerustheid. We zetten graag nog eens alle informatie (op basis van de kennis die er vandaag is) voor u op een rijtje. 

Er zijn nu 8 bevestigde besmettingen in België, na 6 nieuwe besmettingen van mensen die teruggekeerd zijn uit Noord-Italië. Allemaal vertonen ze milde symptomen zoals koorts, niezen en hoesten.

De overheid vraagt extra waakzaamheid aan reizigers die terugkeren van de regio’s Lombardije, Emilia-Romana en Veneto. Dit zijn immers regio’s waar het COVID-19-virus al meer circuleert. Wie in die regio’s is geweest, zou de komende 14 dagen extra attent moeten zijn voor ziekteklachten zoals koorts, hoest en grieperigheid en telefonisch de huisarts raadplegen bij dergelijke symptomen.

 

Wat is het?

Het virus behoort tot een familie met een groot aantal andere virussen die een waaier aan ziektes kunnen veroorzaken bij de mens – van een gewone verkoudheid tot SARS (severe acute respiratory syndrome) – en ook bij dieren een aantal ziektes kunnen veroorzaken. Daarnaast is er ook MERS (Middle East respiratory syndrome).

Momenteel spreekt men over het Nieuw Coronavirus 2019 of 2019-nCoV, een nieuw respiratoir virus dat ontdekt is in Wuhan, in de Chinese provincie Hubei. Het gaat om een ‘nieuw’ virus omdat deze vorm tot nu toe nog niet gekend was.

Waar komt het vandaan?

De civetkat was de bron van de SARS-infectie. Het MERS-virus werd verspreid door kamelen. Waar 2019-nCoV precies is ontstaan, is nog niet helemaal duidelijk, maar het zou ook deze keer om een dierlijke bron kunnen gaan.

Hoe kan ik het virus oplopen?

Het virus kan zich wellicht van persoon tot persoon verspreiden via kleine druppeltjes die vrijkomen wanneer men hoest of niest, net zoals bij de griep of andere luchtweginfecties. In het geval van SARS en MERS konden mensen de ziekte ook oplopen door nauw contact met besmette personen.

Wat verstaat men onder nauw contact?

Wanneer u zich voor een langere periode op een afstand van minder dan 2 meter, of in de kamer of verzorgingsruimte, van een nieuw geval van het coronavirus bevindt, zonder de aanbevolen persoonlijke veiligheidsuitrusting te dragen (schort, handschoenen, wegwerpmondmasker, beschermingsbril). Onder nauw contact verstaat men ook het verzorgen of bezoeken van een met coronavirus geïnfecteerde persoon, het delen van een wachtkamer of ruimte met een besmet persoon of direct contact met de besmettelijke afscheidingen van een geïnfecteerd persoon, zonder de aanbevolen persoonlijke veiligheidsuitrusting te dragen.

Welk mondmasker moet ik gebruiken?

Het enige doeltreffende mondmasker is het model N95 of FFP2.  Chirurgische maskers bieden geen bescherming!

 

Wanneer breekt de ziekte uit?

De incubatietijd van het coronavirus varieert van 1 tot 14 dagen. Dat betekent dat een persoon 1 tot 14 dagen besmet kan zijn vooraleer hij symptomen vertoont.

Is het ernstig?

Net als bij veel infectieziekten is het risico op besmetting hoger bij mensen die aan chronische ziekten leiden (chronische hartaandoeningen, ademhalingsproblemen, auto-immuunziekten …). In het algemeen kan de patiënt bij ernstigere gevallen van een coronavirusinfectie acute ademhalingsstoornissen, acuut nierfalen of zelfs multi-orgaanfalen ervaren, wat kan leiden tot de dood.

 

Hoe kan ik me beschermen?

Er bestaat momenteel nog geen vaccin voor 2019-nCoV. Er zijn echter wel manieren om de verspreiding van de ziektekiemen te voorkomen:

  • Was regelmatig minstens 20 seconden de handen met water en zeep. Indien er geen water of zeep is, kunt u ook een hydroalcoholische gel gebruiken.
  • Vermijd het aanraken van ogen, neus en mond met ongewassen handen.
  • Vermijd contact met zieke mensen.
  • Blijf thuis als u ziek bent.
  • Bedek uw mond en neus volledig wanneer u hoest of niest. Gooi zakdoeken meteen in de vuilbak.
  • Reinig en desinfecteer voorwerpen die u vaak gebruikt (pennen, telefoons, handgrepen en andere oppervlakken)

Kan ik besmet worden door Chinese goederen?

Er is nog niet veel bekend over het nieuwe virus, maar men baseert zich op de ervaringen met SARS en MERS. In het algemeen overleven dergelijke virussen niet lang op oppervlakken, waardoor het risico op besmetting zeer klein is.

Wat moet ik doen als ik contact heb gehad met iemand die geïnfecteerd is met 2019-nCoV?

Houd uw gezondheidstoestand in de gaten vanaf de dag dat u nauw contact had met de besmette persoon en blijf dit doen tot 14 dagen na uw laatste nauw contact met die persoon of na een reis vanuit Wuhan, China.

Let op de volgende verschijnselen en symptomen:

  • Koorts. Meet tweemaal per dag uw lichaamstemperatuur.
  • Hoest.
  • Kortademigheid of moeite met ademhalen.
  • Let ook op andere vroege symptomen: rillingen, spierpijn, keelpijn, hoofdpijn, diarree, misselijkheid, braken en een loopneus.

Bel een arts en vermeld eventuele recente reizen en nauwe contacten. Ga niet naar de eerstehulpdienst. Blijf thuis en bel een arts.

Het is mogelijk dat er geen koorts optreedt. Dat is vooral het geval bij jonge kinderen, ouderen, mensen met een verzwakt immuunsysteem (mensen die een transplantatie ondergaan hebben of die medicijnen nemen die het immuunsysteem beïnvloeden) of wanneer u een koortswerend middel hebt genomen.  Indien u geen symptomen vertoont, mag u uw dagelijkse activiteiten hervatten: u mag naar het werk of naar school gaan en u in andere openbare ruimtes begeven.

 

In welke landen zijn er al slachtoffers gevallen?

Via deze link kunt u in real time zien op welke locaties er bevestigde gevallen zijn gemeld:

 

Is er een aangepast reisadvies voor Italië?

Het meest recente reisadvies voor Italië vindt u steeds op de website van de FOD Buitenlandse Zaken. Gezien de huidige situatie in Noord-Italië en de lokale gezondheidsrisico’s i.v.m. het coronavirus, zijn er beperkende maatregelen in bepaalde delen van het land (zie de volledige lijst in het reisadvies: er zijn momenteel een aantal gemeenten afgesloten door de lokale autoriteiten). De FOD Buitenlandse Zaken raadt Belgen die naar Italië willen reizen aan om de instructies van de lokale autoriteiten op te volgen.

 

Hoe kan een bedrijf zich voorbereiden  tegen de coronavirus COVID-19 ?

Op zich is er zelfs met de recente uitbraak in Italië (waardoor COVID-19 nu officieel een pandemie is) geen reden tot ongerustheid. De infectieuze impact van COVID-19 is nog altijd enkele grootteordes kleiner dan die van de seizoensgriep, en zelfs bij een epidemische verspreiding in België zal het wellicht naar gezondheidsrisico nog te vergelijken zijn met een gemiddeld griepseizoen. De economische impact zal dan wel een stuk groter zijn, omwille van de perceptie van het gezondheidsrisico. In dat kader lijkt het ons wel zinvol om als bedrijf al een Pandemic Preparedness Planning op te stellen. Dit is een specifieke vorm van een business continuity plan. Hierbij werkt men een plan van aanpak uit met de te nemen acties en communicatie in het geval van een epidemische uitbraak van een infectieziekte in België, om toch de dienstverlening te blijven garanderen

Checklist voor uw plan van aanpak

Een nuttige checklist die uw onderneming ter hand kan nemen om ervoor te zorgen dat de nodige maatregelen worden genomen, is de checklist die u hier kunt downloaden [PDF, 1.05 MB]. Dit is een handige leidraad voor uw plan van aanpak. Met een dergelijk plan kun je als onderneming op voorhand bepalen wat de nood is aan personeels- en materiële middelen om het hoofd te bieden aan een COVID-19 (of andere) pandemie. Zo kun je de socio-economische gevolgen op de werkplaats en bij het personeel beperken, het blootgestelde personeel beschermen en toch de essentiële operaties en functies handhaven.

Uiteraard kunt u ook beroep doen op Attentia om u hierin bij te staan. Contacteer uw titularis arbeidsarts indien u op ons wenst te beroepen.

 

De FOD Binnenlandse Zaken heeft hiervoor ook een checklist opgesteld (zie link).

 

Waar kan ik actuele informatie vinden?

Sciensano (vroeger het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid) heeft een speciale webpagina gelanceerd waar u de meest recente informatie vindt over het virus en de procedures die van kracht zijn in ons land.

 

Hygiëne en vooral handhygiëne blijft cruciaal!

En tot slot blijven we erop hameren dat een goede hygiëne – en dat begint bij de handhygiëne – belangrijk is.

Daarom stellen we deze poster over Handhygiëne [PDF, 299.68 KB] ter beschikking.

 

 

Bron

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/ https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/article/coronavirus-2019-n-cov#

https://www.sciensano.be/nl/pershoek/nieuw-coronavirus-2019-ncov-procedure-en-advies

https://werk.belgie.be/nl/nieuws/coronavirus-preventiemaatregelen-en-arbeidsrechtelijke-gevolgen