Loonakkoorden

Beheren van je team Het nieuwe loonakkoord: wat betekent dit voor uw kmo en medewerkers?

Om de twee jaar moeten de sociale partners een interprofessioneel akkoord sluiten, maar het loonoverleg verliep deze keer erg stroef. Daarom nam de regering zelf het initiatief en legde ze de loonnorm vast op 0,4%. Tevens werd beslist dat bedrijven eenmalig een coronapremie van 500 euro aan hun medewerkers mogen uitkeren.

Wat betekent de loonnorm voor u en uw medewerkers?

De loonnorm bepaalt hoeveel de loonkosten in een bedrijf mogen stijgen. Onder loonkosten verstaan we verschillende vormen van loon, voordelen die in de overeenkomst staan, sociale zekerheidsbijdragen, etc. Een marge van 0,4% is een absolute bovengrens en legt een gemiddeld maximum vast. Het betekent dus niet dat alle lonen in uw onderneming met 0,4% stijgen. En het wil evenmin zeggen dat niemand een hogere loonsverhoging dan dit percentage mag krijgen. De loonmarge kijkt immers niet naar het loon van individuele medewerkers, wel naar de gemiddelde loonkost per voltijdse equivalent.

Daarnaast staat de loonnorm ook los van de automatische verhogingen – de indexering en barema’s – die u als werkgever moet respecteren. De marge heeft dus betrekking op eventuele verhogingen die hier nog bovenop komen. Hoe dan ook kan u de loonnorm maar beter respecteren, want anders riskeert u een administratieve geldboete van 250 tot 5.000 euro, een som die vermenigvuldigd moet worden met het aantal medewerkers in uw bedrijf (met een maximum van honderd werknemers).

Verschillen per sector

Hoe de loonnorm concreet wordt ingevuld en wat de exacte verplichtingen van bedrijven zijn, is een beslissing die sectoren zelf mogen nemen. Er is dus per sector nog ruimte om de loonnorm te laten variëren. Zo kunnen sommige sectoren kiezen voor manieren die een maximale koopkracht voorzien. Deze onderhandelingen zijn momenteel bezig. Eens deze afgerond zijn weet u wat de mogelijkheden zijn voor jouw onderneming. Wacht dus zeker deze akkoorden af vooraleer zelf iets te ondernemen.

Coronapremie

Voor wie ondanks de crisis wel goede resultaten heeft behaald, voorziet de regering de optie om een eenmalige coronapremie van maximaal 500 euro aan z’n medewerkers toe te kennen. Wat die ‘goede resultaten’ precies zijn, mag u als bedrijf zelf invullen of wordt door de sector bepaald.

Ook de term ‘premie’ is wellicht een beetje misleidend, want het gaat niet om een geldsom die medewerkers ontvangen. De premie bestaat uit cheques die mensen mogen gebruiken in een aantal handelszaken en organisaties. Deze consumptiecheques kan u bestellen bij uw leverancier van maaltijd- en/of ecocheques.

Als werkgever betaalt u op het toegekende bedrag een sociale bijdrage van 16,5%, voor uw medewerkers is er geen RSZ-bijdrage. U kan deze coronapremie nog tot en met 31 december 2021 aan uw medewerkers toekennen.

Wat Attentia voor u kan doen

Een correcte loonberekening is voor ieder bedrijf bijzonder belangrijk. Een klein foutje kan soms al verstrekkende gevolgen hebben voor uw onderneming en voor uw medewerkers. Om te voldoen aan alle bepalingen in het nieuwe loonakkoord en om het akkoord gesloten in uw sector goed te implementeren kan je best rekenen op een sociaal secretariaat dat de actualiteit op de voet volgt en u met raad en daad ondersteunt.

Attentia is gespecialiseerd in alles wat met de payroll van uw medewerkers te maken heeft. Met onze tools bent u up-to-date en onze experts begeleiden u proactief om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Op die manier kan u zich focussen op andere dingen die uw aandacht verdienen.

Een duurzaam loonbeleid

De sectorale loonakkoorden zijn ook een uitgelezen kans voor bedrijven om hun loonbeleid onder de loep te nemen. Met een doordacht loonbeleid slaagt u erin om investeringen in medewerkers te optimaliseren en iedereen correct te verlonen en belonen. Het zorgt ervoor dat uw mensen netto meer van hun loon overhouden zonder dat uw loonkosten als werkgever stijgen. De lage loonmarge maakt het dus nog belangrijker om het maximum uit uw verloningsstrategie te halen.

Mensen iets extra geven zonder dat hun loon moet stijgen? Dat kan bijvoorbeeld door te kiezen voor bonussen via warrants. Of door flexibel te verlonen en medewerkers een stukje van hun loon te laten gebruiken voor andere interessante voordelen zoals ICT-materiaal, een bedrijfsfiets, pensioensparen of extra vakantiedagen.

Hulp nodig bij het berekenen en implementeren van de sectorale akkoorden voor uw onderneming en medewerkers? Onze experten staan klaar om al uw vragen te beantwoorden en u te helpen bij het uitwerken van een strategisch en duurzaam loonbeleid. 

Klik hier