Mag u bij een bedrijfsevenement naar een Covidsafe-ticket vragen?

Beheren van je team Mag u bij een bedrijfsevenement naar een Covidsafe-ticket vragen?

Momenteel geven de coronaregels over evenementen en het covidsafe-ticket aanleiding tot heel wat vragen en misverstanden. Voor toepassing op bedrijfsevenementen komt daar nog de specifieke privacywetgeving bij: een werkgever mag niet naar de vaccinatiestatus van de individuele werknemers vragen. Wat kan en mag je nu organiseren, en onder welke voorwaarden?

We kregen via de senTRAL-chat deze vraag: “Om evenementen met meer dan 200 personen binnen te organiseren zijn er voorlopig twee opties: coronaproof of het covidsafe-ticket. Als werkgever mogen we geen informatie vragen over vaccinaties, of een covidsafe-ticket vragen om mensen toelating te geven om te komen werken. Is dat anders voor het organiseren van een evenement zoals een personeelsfeest? Is het dan wel mogelijk om een covidsafe-ticket te vragen? Als dat niet mogelijk zou zijn, kan het dan wel als niet de werkgever maar de evenementenhal zelf de toegang tot het feest bewaakt en een covidsafe-ticket vraagt?”

Spreidstand

Het is geen evidente situatie in België, met verschillende wetten en regelingen op federaal en regionaal vlak. De overheid is zich bewust van de spreidstand die dit voor de ondernemingen oplevert en is eraan aan het werken, maar te traag. Intussen is het zoeken naar een pragmatische oplossing die de geest van de wet zoveel mogelijk benadert, en die aan de werknemers en gasten op evenementen toelaat om met een veilig gevoel te kunnen deelnemen.

Er is één duidelijkheid: teambuildings zijn expliciet opnieuw toegelaten door de overheid sinds publicatie van de vijfde versie van de Generieke gids. Op p. 12 staat dit vermeld, met als richtlijn dat er (uiteraard) de nodige voorzichtigheid in acht genomen moet worden, en dat deelname op vrijwillige basis moet gebeuren.

Privacy

Aangezien de covid-vaccinatie het risico op besmetting en besmettelijkheid drastisch reduceert, is dit een zeer relevant gegeven voor ondernemingen. Helaas is er momenteel nog geen wettelijk kader die het recht op privacy (wetgeving AVG ofte GDPR) afweegt tegen de volksgezondheid en de Welzijnswet. Omdat het een vrijwillige vaccinatie betreft kan de werkgever de vaccinatiestatus niet opvragen. Werkgevers krijgen zelfs niet de vaccinatiegraad in de onderneming te kennen, terwijl dit nochtans een heel relevant gegeven is om de mate van preventiemaatregelen te bepalen. Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft ondertussen wel aan Co-prev bevestigd dat ze hier nu werk van aan het maken zijn; tegen eind september zou per onderneming de vaccinatiegraad beschikbaar gesteld worden.

Brussel en Wallonië

Momenteel mag het Covid Safe Ticket enkel gebruikt worden voor evenementen vanaf 1.500 deelnemers, maar ondertussen hebben de Brusselse en de federale overheid beslist dat dit naar analogie met Frankrijk ook voor andere activiteiten mogelijk zal worden in Brussel vanaf 1 oktober a.s. De voorbeelden die worden gegeven zijn toegang tot cafés, restaurants en dancings. Teambuildings en andere evenementen liggen dan toch in dezelfde lijn hiervan. Hopelijk zal dit ook uitgebreid worden naar de rest van het land.

Voor activiteiten in het Brussels gewest zou het dan bij dergelijke bedrijfsevenementen een optie kunnen worden om de coronapas na te kijken van werknemers en hun partners die hieraan willen deelnemen; en bij afwezigheid hiervan een zelftest uit te laten voeren. Op deze manier is er geen sprake van discriminatie, aangezien niemand de toegang wordt geweigerd. Mits voorafgaande communicatie naar de werknemers hebben diegenen die dat wensen de mogelijkheid om niet te komen. Bovendien is er bij deze coronapas geen onderscheid tussen een vaccinatie of een recente negatieve PCR-test; dus wordt de privacy van de betrokken werknemers en hun partners m.i. voldoende gewaarborgd.

Het is dan wel best dat deze controle wordt uitgevoerd door de interne dienst of vertrouwenspersonen, dan wel door de externe preventiedienst. Dan is het meer conform met de richtlijnen rond covid-coaches, die uitgaan van welbepaalde profielen voor het uitvoeren of overzien van de sneltesten. Een mogelijk alternatie zou erin bestaan om het te beschouwen als een ‘extern evenement’ dat door een externe organisatie (in opdracht van de werkgever) voorzien wordt; die kan dan als onderdeel van het evenement een covidsafe-ticket vereisen.

Nog geen echte juridische basis

Het blijft dus voorlopig nog een heel grijze zone. Ik hoop dat er hiervoor snel een correcte juridische basis komt. Dan kunnen we stelselmatig het maatschappelijke leven verder opnemen, waarbij de regels ook voor iedereen duidelijk zijn.