Verplichtingen voor medewerkers en zelfstandigen die niet in België wonen 

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vorige week in het Overlegcomité beslist om tot maandag 1 maart 2021 een verbod in te voeren op verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België. Professionele verplaatsingen kunnen wel nog, maar onder bepaalde voorwaarden, afhankelijk van de reisomstandigheden en verblijfsduur. Het overzicht wordt in onderstaande grafiek weergegeven.

Minder dan 48 uur in het buitenland?

Werknemers die minder dan 48 uur in het buitenland verbleven, of buitenlandse werknemers die minder dan 48 uur in België verblijven, moeten niet in quarantaine. En zij moeten ook geen voorafgaande negatieve test voorleggen.

 

Bij reizen met het vliegtuig of met de boot wordt wel een voorafgaand ingevuld Business Travel abroad formulier (BTA) aanbevolen en moet een Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) ingevuld worden. Uitzondering hierop geldt vanaf maandag 25 januari voor alle reizigers die vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika naar België reizen. Ongeacht de wijze van reizen of de duur van verblijf moeten zij tien dagen verplicht in quarantaine gaan, met bovendien een PCR-test op dag 1 en dag 7.

 

Langer dan 48 uur in het buitenland?

Een werknemer die langer dan 48 uur in het buitenland verblijft, moet op voorhand een formulier BTA invullen, en bij terugkomst binnen de 48 uur een PLF. Afhankelijk van de antwoorden op het PLF, zal de werknemer al dan niet in quarantaine moeten gaan en een PCR-test ondergaan op dag 1 en dag 7.

Een niet-inwoner die om professionele redenen in België verblijft gedurende 48 uur tot maximaal 5 dagen, moet op voorhand een formulier BTA invullen, en bij aankomst een voorafgaande negatieve test kunnen voorleggen van minder dan 72 uur oud. Uitzondering op de test geldt voor transportwerkers of vervoeraanbieders en zeevarenden. Binnen de 48 uur moet de werknemer een PLF invullen. Afhankelijk van de antwoorden op het PLF, zal de werknemer al dan niet in quarantaine moeten gaan. Deze verplichtingen zijn niet van toepassing voor grensarbeiders. In het Gemeenschapsrecht wordt onder grensarbeider verstaan: iedere werknemer of zelfstandige die de beroepswerkzaamheden uitoefent op het grondgebied van een lidstaat en woont op het grondgebied van een andere lidstaat. Bovendien zal die in principe dagelijks of ten minste één maal per week pendelen.

Een niet-inwoner die om professionele redenen in België verblijft gedurende meer dan 5 dagen, moet bij aankomst een voorafgaande negatieve test kunnen voorleggen van minder dan 72 uur oud en moet ook binnen de 48 uur een PLF invullen. Sowieso moet de werknemer een week in quarantaine, en op dag 7 een PCR-test ondergaan.

 

Bijkomende documenten en richtlijnen

Wie zich vanuit België en naar België verplaatst, moet naast de hierboven vermelde documenten ook in het bezit zijn van een verklaring op eer. Dit kan digitaal ingevuld worden en is in het Nederlands te vinden via deze link (andere talen hier: FranstaligEngelstaligDuitstalig). De verklaring op eer moet gelinkt worden aan het PLF en ondersteund worden door de nodige documenten.

Bij verblijf van 48 uur of meer om professionele redenen van een niet-inwoner in België heeft de werkgever ook een registratieplicht.

Het Overlegcomité wenst bovendien dat elke niet-resident die naar België reist, naast de verplichte negatieve test voorafgaand aan het vertrek, bij aankomst in België nogmaals getest wordt met een PCR-test of een snelle antigeentest. Dit moet echter nog concreet gemaakt worden.

 

Zie ook