Verlenging aanbevolen of verplicht telewerk

Beheren van je team Verlenging cao 149 betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis

Op 26 januari 2021 had de Nationale Arbeidsraad (NAR) de cao nr. 149 betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis gesloten. Deze cao creëert een specifiek kader voor telewerk in ondernemingen die op datum van 1 januari 2021 nog geen regeling van telewerk hadden uitgewerkt overeenkomstig de bepalingen van structureel of occasioneel telewerk.

De cao nr. 149 werd voor een bepaalde duur gesloten en loopt af op 31 december 2021. Maar aangezien door de huidige gezondheidssituatie telewerk ook na 1 januari 2022 nog zal verplichten of aanbevolen zal blijven heeft de NAR op de zitting van 7 december 2021 de cao 149/2 gesloten, waarin de geldigheidsduur van cao nr. 49 met drie maanden wordt verlengd tot 31 maart 2022.

Bron :

  • Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 149/2 betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis, Nationale Arbeidsraad – 7 december 2021.