Zomeruur naar winteruur

Beheren van je team Overgang van zomeruur naar winteruur op 31 oktober 2021

Op zondag 31 oktober 2021 zal op de wintertijd worden overgeschakeld en wordt de klok met 1 uur achteruitgezet (3 uur wordt 2 uur).

 

De cao nr. 30 van 28 maart 1977 regelt de problemen inzake de verloning van werknemers in ploegenarbeid bij overschakeling naar zomeruur of winteruur.

 

Algemene regel (als de toerbeurt van de arbeiders het toelaat):

  • Er wordt voor gezorgd dat de ploeg die in maart 7 uur werkte, in oktober 9 uur zal presteren;
  • Zij worden voor beide keren aan 8 uur vergoed.

Als de werkorganisatie dergelijke regeling niet toelaat en het dus om werknemers gaat die maar in één van de twee betrokken nachtploegen werken:

  • Dan ontvangen de werknemers die in maart bij de overschakeling naar het zomeruur 7 uur presteren, tóch het normale loon dat overeenstemt met 8 uur van de zaterdagploeg;
  • en ontvangen de werknemers die in oktober bij de overschakeling naar het winteruur 9 uur presteren, het normale loon dat overeenstemt met 9 uur van de zaterdagploeg.

Bron:

  • Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 30 van 28 maart 1977 betreffende de problemen die inzake beloning van sommige werknemers rijzen bij de overschakeling naar het zomeruur evenals naar het winteruur