Tijdelijke werkloosheid vanaf 1 juli 2022 – Wees voorbereid!

Beheren van je team Tijdelijke werkloosheid vanaf 1 juli 2022 – Wees voorbereid! 

De federale regering had de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona/Oorlog in Oekraïne verlengd voor de periode van 1 april 2022 tot en met 30 juni 2022. Dit geldt zowel voor de tijdelijke werkloosheid die het gevolg is van de coronapandemie, als voor de tijdelijke werkloosheid die verband houdt met het conflict in Oekraïne.   

Op vandaag is er nog geen beslissing genomen over een verlenging van dit stelsel vanaf 1 juli 2022 noch over soepelere voorwaarden voor het toepassen van de bestaande stelsels. Dit wil op vandaag dan ook zeggen dat als ondernemingen na 30 juni 2022 beroep willen doen op tijdelijke werkloosheid, ze beroep zullen moeten doen op de bestaande stelsels met de bestaande formaliteiten 

We volgen dit in ieder geval op de voet op en informeren u van zodra er meer nieuws is over eventuele versoepelingen of zelfs misschien alsnog een beslissing tot verlenging van het stelsel overmacht corona/oorlog Oekraïne. 

Wees voorbereid 

We geven u alvast u de deadlines mee zodat u zich tijdig kan voorbereiden om desgevallend vanaf 1 juli 2022 tijdelijke werkloosheid wegens werkgebrek door economische redenen voor uw bedienden en/of arbeiders in te voeren.   

Bedienden  

 Wenst u vanaf 1 juli 2022 economische werkloosheid voor bedienden in te roepen dan moet u  

  • Uiterlijk op woensdag 8 juni 2022 het formulier C106A indienen (voorafgaande procedure) 
  • bij de RVA ingeval de regeling voorzien is per cao; of   
  • bij de algemene directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO indien u gebruik maakt van een ondernemingsplan.  

Ondernemingen, die niet gebonden zijn door een cao of ondernemingsplan, kunnen tot 30 juni 2023 economische werkloosheid voor bedienden invoeren op basis de suppletieve NAR cao nr. 159 en dienen dus geen ondernemingscao of -plan af te sluiten. Er moet wel nog steeds een formulier C 106 verzonden worden naar de RVA ten vroegste 14 dagen voor de elektronische mededeling “schorsing bedienden”.  

  • Ten laatste op donderdag 23 juni 2022 de kennisgeving ten aanzien van de bedienden, en de mededeling aan de ondernemingsraad (indien aanwezig) en RVA doen.  

Voor meer informatie over de preliminaire voorwaarden en de algemene regeling voor bedienden verwijzen we naar de RVA – infobladen  

Arbeiders  

Wenst u vanaf 1 juli 2022 tijdelijke werkloosheid op grond van economische redenen in te voeren voor arbeiders, vergeet dan niet om uiterlijk op donderdag 23 juni 2022 de kennisgeving naar de arbeiders en de mededeling aan de ondernemingsraad (indien aanwezig) en RVA te doen. 

Voor meer informatie over de algemene regeling voor arbeiders verwijzen we naar het RVA- infoblad E22 van de RVA Tijdelijke werkloosheid – werkgebrek op grond van economische oorzaken voor arbeiders   

Voor concrete vragen in verband met de invoering van tijdelijke werkloosheid, neem contact op met uw klantenbeheerder.