Thuiswerkvergoeding

Zorgen voor je team Thuiswerkvergoeding vanaf 1 februari 2022

Vanaf 1 februari 2022 mag een werkgever maximaal 134,71 euro per maand als forfaitaire thuiswerkvergoeding toekennen aan zijn werknemers die structureel van thuis uit werken.

Tot en met 30 september 2021 gold een maximale kantoorvergoeding van 129,48 EUR per maand, deze werd in het kader van de coronacrisis in het tweede en derde kwartaal 2021 tijdelijk verhoogd tot 144,31 euro per maand.

Door aanpassingen aan de evolutie van de index deze forfaitaire thuiswerkvergoeding van 129,48 euro naar:

  • 132,07 euro per maand vanaf 1 oktober 2021; en
  • 134,71 euro per maand vanaf 1 februari 2022.

Mits aan alle voorwaarden voldaan is, is de kantoorvergoeding vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing.

Bron :

  • Administratieve instructies RSZ – 2021/4 / Tussentijdse instructies