Telewerk verplicht

Beheren van je team Telewerk blijft verplicht

Het Overlegcomité van 21 januari 2022 heeft de coronabarometer goedgekeurd. Deze coronabarometer is een instrument voor proactieve beleidsvoorbereiding en communicatie en moet aan de betrokken sectoren meer voorspelbaarheid geven, de beslissingen van het Overlegcomité structureren en meer transparant maken.

De maatregelen op basis van de barometer gaan in op vrijdag 28 januari 2022 onder code rood. Dit houdt onder meer in dat de huidige regels van telewerk verlengd worden :

  • Telethuiswerk is verplicht, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.
  • De werkgevers bezorgen de personen werkzaam in hun vestigingseenheden, , die niet kunnen telethuiswerken een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de arbeidsplaats bevestigt.
  • De werkgevers registreren maandelijks per vestigingseenheid het totale aantal personen dat er werkzaam is en het aantal personen dat een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telethuiswerk via het online aangifte op de RSZ-portaalsite
  • Er mogen terugkeermomenten georganiseerd worden, en dit maximum één dag per week per werknemer bedragen. Per dag mag een maximum van 20% van de personen voor wie telethuiswerk verplicht is, tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn Voor de KMO’s waar minder dan tien personen werkzaam zijn, mogen maximum vijf personen van diegenen voor wie het telethuiswerk overeenkomstig verplicht is, tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn.
  • Het is verboden om teambuildings met fysieke aanwezigheid te organiseren, zowel binnen als buiten, alsook om niet-publiek toegankelijke bedrijfsevenementen op de arbeidsplaats te organiseren
    Werkgevers moeten alle andere passende preventiemaatregelen blijven nemen om de regels inzake social distancing te blijven garanderen voor wie naar het werk komt.

Een volledig overzicht van de maatregelen vastgelegd op het overlegcomité van 1 januari 2022 kan u nalezen op https://www.premier.be 

Bron :

  • www.premier.be