Telewerk

Beheren van je team Telewerk opnieuw verplicht

Het Overlegcomité van 17 november heeft de coronasituatie in ons land besproken en een reeks nieuwe beschermingsmaatregelen beslist. Telewerk wordt verplicht in de privésector en bij alle openbare besturen, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering.

 

Per personeelslid is één terugkeerdag per week mogelijk. Vanaf 13 december 2021 wordt het aantal terugkeerdagen opgetrokken naar maximaal twee per personeelslid.

Dit moet bijdragen aan het verminderen van het aantal contacten, ook op het openbaar vervoer.

Er moet een maandelijks elektronisch register bijgehouden worden dat ter beschikking gesteld wordt via het portaal van de sociale zekerheid. We houden u op de hoogte zodra dit register ter beschikking staat.

Een volledig overzicht van de maatregelen kan u nalezen op de website van de eerste minister.

Bron

  • Overlegcomité 17 november 2021