Soepelere voorwaarden voor betaald educatief verlof

Beheren van je team Ook voor het schooljaar 2021-2022 soepelere voorwaarden voor betaald educatief verlof in Brussel

De Brusselse overheid heeft de soepelere voorwaarden voor lessen op afstand in het kader van betaald educatief verlof, die reeds vorig schooljaar golden, verlengd voor het schooljaar 2021 – 2022.

De gelijkstelling van lesuren vanop afstand met aanwezigheidsuren

De lesuren van op afstand in de periode van 1 september 2021 tot 30 juni 2022 worden rechtstreeks gelijkgesteld met uren van werkelijke aanwezigheid voor het bepalen van het recht inzake betaald educatief verlof dat aan de werknemer wordt toegekend.

Om de gelijkstelling van de lessen van op afstand met BEV-aanwezigheidsuren te kunnen toepassen, geldt er bovendien geen na te leven minimumaantal lesuren van op afstand. De alternatieve cursusvorm, namelijk lessen van op afstand die worden gegeven in de periode maart-juni, volstaat dus opdat de opleidingsinstelling rekening mag houden met alle theoretische lesuren van haar opleiding.

Het wegvallen van de aanwezigheidsbevestiging voor de cursisten die de opleiding online volgen

Gedurende de COVID-19-periode van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022 moeten de opleidingsinstellingen geen controlesysteem invoeren voor de online aanwezigheid.

Indien het voor de opleidingsinstelling absoluut onmogelijk is de aanwezigheid te controleren, worden de uren automatisch geacht door de cursist gevolgd te zijn. Ze mogen dus op de aanwezigheidsattesten van de onderwijsinstellingen worden bevestigd.