Recht op klein verlet

Beheren van je team Recht op klein verlet in het kader van de vaccinatie van minderjarige kinderen

De ministerraad van 29 oktober 2021 heeft op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goedgekeurd tot uitbreiding van het recht op klein verlet voor vaccinatie om de vaccinatie van minderjarige kinderen te faciliteren.

Het voorontwerp breidt het bestaande recht op klein verlet voor vaccinatie uit tot de situaties waarin een werknemer een minderjarig kind dat met hem of haar samenwoont, begeleidt naar een vaccinatieplaats met de bedoeling om dit kind aldaar te laten vaccineren tegen het coronavirus.

De werknemer heeft dit recht gedurende de tijd die nodig is om het minderjarig kind te laten vaccineren. Hiermee wordt zowel de tijd van de eigenlijke vaccinatie beoogd, alsook de tijd die nodig is voor de werknemer om zich te verplaatsen naar en van de locatie waar de vaccinatie zal plaatsvinden.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.