Programmawet

Beheren van je team De Programmawet is gepubliceerd

Op 31 december 2021 is de Programmawet verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Hierbij een overzicht van de belangrijkste sociale bepalingen :

  • Subsidie voor de RJV ter compensatie van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona
  • Compensatie van de werkgeverskost van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge het coronavirus voor de jaarlijkse vakantie voor de bedienden
  • Compensatie van de kost van de tijdelijke werkloosheid in het kader van overmacht wegens overstromingen voor de jaarlijkse vakantie van bedienden
  • Structurele vermindering van de socialezekerheidsbijdragen voor maatwerkbedrijven
  • Wijziging van de doelgroepvermindering “Eerste aanwervingen”
  • Responsabiliseringsbijdrage werkgevers inzake invaliditeit
  • Wijziging van het basisloon in de beroepsrisicosector
  • Heruitgave van de in 2021 vervallen maaltijd- en ecocheques

Voor een gedetailleerde toelichting van deze maatregelen verwijzen we graag door naar onze Newsletter december 2021

Bron :

  • Programmawet van 27 december 2021, B.S. 31 december 2021