Maximaal 1 terugkeerdag

Beheren van je team Maximaal 1 terugkeerdag per week verlengd t.e.m. 19 december 2021

Sinds 20 november 2021 geldt dat de verplichting tot telethuiswerk bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten, voor alle personen bij hen werkzaam, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Onder bepaalde voorwaarden mogen ondernemingen terugkeermomenten inplannen. Oorspronkelijk werd voorzien dat deze terugkeermomenten maximum één dag per week per persoon mogen bedragen tot en met 12 december 2021, en maximum twee dagen per week per persoon vanaf 13 december 2021.

Het Overlegcomité heeft op 26 november 2021 een nieuw winterpakket vastgelegd met maatregelen die het aantal contacten moeten beperken.

Wat betreft het verplichte telethuiswerk werd beslist om de mogelijkheid om twee terugkeerdagen per week te organiseren, met één week uitgesteld tot 20 december 2021.

De maatregelen van het winterpakket zullen op 15 december 2021 geëvalueerd worden.

Een volledig overzicht van deze maatregelen kan u hier nalezen.

Een samenvatting van de voorwaarden voor de terugkeerdagen, kan u nalezen in ons nieuwsbericht van 23 november 2021 – Telethuiswerk opnieuw verplicht : wat zijn de regels ?

Bronnen :

  • Koninklijk besluit van 27 november 2021 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken, BS 27 november 2021
  • Nieuwsbericht premier – Alexander De Croo