Loonbeslag- en overdracht

Beheren van je team Loonbeslag- en overdracht: grenzen 2022

De grenzen waaronder het loon van werknemers niet of slechts gedeeltelijk kan worden overgedragen of in beslag genomen, worden op 1 januari 2022 aangepast aan de index. Het KB van 17 december 2021 past de inkomensgrenzen op basis waarvan het voor overdracht of beslag vatbare deel wordt bepaald aan de index van de consumptieprijzen aan. De berekening van het voor overdracht of beslag vatbare deel is niet alleen afhankelijk van het bedrag van het netto-inkomen van de debiteur maar ook van de oorsprong van het inkomen.

Beroepsinkomen

Vervangingsinkomens

Het niet voor beslag of overdracht vatbare deel van het loon van werknemers met kinderen ten laste wordt verhoogd tot 73 euro per kind ten laste (i.p.v. 71 euro).

Bron :

  • KB van 17 december 2021 tot uitvoering van artikel 1409, ยง2 van het Gerechtelijk Wetboek, BS 24 december 2021