Brussel : deadline indienen dossiers educatief verlof 2020 – 2021 nadert

Beheren van je team Brussel : deadline indienen dossiers educatief verlof 2020 – 2021 nadert

De terugbetalingsaanvragen educatief verlof met betrekking op het schooljaar 2020 – 2021 voor werknemers die tewerkgesteld zijn in een vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten uiterlijk 31 januari 2022 digitaal ingediend worden via het MijnBEW-platform .

Volgende informatie moet aan het online terugbetalingsformulier toegevoegd worden :

 • Een bankattest ter authentificatie van de houder van de rekening met betrekking tot het rekeningnummer dat in de schuldvordering staat vermeld. Een schermafdruk van een bank- of boekhoudtoepassing wordt ook aanvaard als de houder van de rekening, het IBAN-nummer en de bankinstelling worden vermeld. Elk ander niet-officieel attest zal worden geweigerd.
 • Een individuele fiche per werknemer (Excel document).
 • De door de opleidingsinstelling ingevulde nauwgezetheidsattesten
 • Naar gelang het geval :
  • Schuldvordering met alle betrokken werknemers
  • Indien meer dan 15 werknemers educatief verlof hebben genoten: de lijst met werknemers;
   een attest met betrekking tot het samenvallen van het opleidingsuurrooster met het arbeidsuurrooster (indien de werknemer minstens 4/5 werkt met een vast uurrooster of indien hij/zij een verhoogd urenquotum gebruikt als opleiding en werk samenvallen);
  • een kopie van de arbeidsovereenkomst van de werknemer (bij deeltijds werk met een variabel uurrooster)
  • een verklaring op eer van de werknemer waarin staat dat hij/zij geen diploma hoger secundair onderwijs heeft (als hij/zij een basisopleiding volgt of een opleiding voor het verkrijgen van een diploma hoger secundair onderwijs): verklaring hoogste diploma

Bron :

 • Brussel Economie en werkgelegenheid