PA co-sourcing

Inzetten op veiligheid en welzijn loont

Wat zijn de PA co-sourcing formules?

Met de PA co-sourcing formules van Attentia kan je de ingrediënten voor je unieke veiligheids-en welzijnsbeleid grotendeels zelf samenstellen. 

PA co-sourcing short

Eénmalige of ad hoc ondersteuning
  

Meer info

PA co-sourcing flex

Uitbouw en implementatie van een preventiebeleid

Meer info

PA co-sourcing full

Permanentie op de interne dienst voor preventie en bescherming

Meer info

Het belang van risicobeheersing

Als werkgever ben je verplicht om een beleid te voeren dat als doel heeft ervoor te zorgen dat je medewerkers veilig kunnen werken en dat zowel hun gezondheid als hun welzijn gegarandeerd worden.  

Veiligheid is trouwens niet alleen een wettelijke verplichting. Het is ook een morele verplichting van jou als werkgever om ervoor te zorgen dat iedereen zijn werk op de meest veilige manier kan uitvoeren en waarbij het welzijn van ieder individu centraal staat. 

Een hele verantwoordelijkheid dus, waar een handje hulp best welkom is. 

Je staat er niet alleen voor

Om je preventie/welzijnsbeleid richting te geven kan je je laten adviseren en begeleiden door een preventieadviseur (PA) van Attentia. 

De afdeling risicobeheersing van Attentia versterkt zo jouw interne dienst voor preventie en bescherming bij het realiseren van de lange takenlijst van de interne preventieadviseur (IPA). 

Een ondersteuning die we heel flexibel en met veel souplesse voor de uiteenlopende noden verlenen. 

De periode binnen dewelke we deze ‘PA co-sourcing’ aanbieden, de frequentie, de inhoud, … is afhankelijk van de opdracht en het budget en dat bespreken we graag individueel met jou als klant. 

PA co-sourcing – Dit mag je verwachten

  • De uitbouw en implementatie van een preventiebeleid…
  • Het globaal preventieplan en jaaractieplan vorm geven…
  • Uitschrijven van procedures en veiligheidsinstructiekaarten…
  • Permanentie verzorgen op de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk…
  • Advies bij de aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen…
  • Wettelijke verplichtingen omzetten in concrete actiepunten…

Je kiest uit drie formules

1. PA co-sourcing short

Eénmalige of ad hoc ondersteuning

Denk bijvoorbeeld aan de opmaak van een risicoanalyse werkposten, indienststellingsverslag machine,  jaarverslag of  globaal preventieplan 
Onze preventieadviseur vult een specifieke opdracht in gedurende gemiddeld 1 à 2 dagen.

2. PA co-sourcing flex

Uitbouw en implementatie van een preventiebeleid

Op basis van het globaal preventieplan gaan we aan de slag met jouw belangrijkste prio‘s. Dit doen we telkens in samenspraak. Is er nog geen globaal preventieplan aanwezig dan wordt dat onze eerste actie.

In jaar 1 voorzien we ondersteuning gedurende gemiddeld 4 dagen, naargelang de noden zetten we jaar 2 verder in met meer of minder ondersteuning.

3. PA co-sourcing full

Permanentie op de interne dienst voor preventie en bescherming

Alle taken die een IPA moet opnemen, kunnen onderwerp zijn van deze formule. Van het bijwonen van het comité, het opstellen van wettelijke documentatie zoals het maandverslag van de interne dienst tot de jaarlijkse evaluatie van de psychosociale risico’s, … 
We ontzorgen je overbevraagde IPA of zorgen voor tijdelijke vervanging met een preventieadviseur voor een opdracht van  gemiddeld 6 tot 12 dagen per jaar

Is PA co-sourcing iets voor jou?

We nemen graag contact met je op om samen een oplossing op maat uit te werken.  

Ja, ik wil graag meer info