Jaarverslag interne preventiedienst

Denk aan het jaarverslag van de interne preventiedienst

De deadline voor het jaarverslag is 31 maart 2022. Geen idee hoe te beginnen? Wij helpen je graag!

Elk jaar moet de interne preventieadviseur (IPA) een jaarverslag opstellen. Heb je een onderneming met minder dan 20 werknemers? Dan mag je als bedrijfsleider deze rol zelf invullen, onder begeleiding van een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, zoals Attentia.

Wist je trouwens dat ondersteuning bij de opmaak van zo’n jaarverslag en nog vele andere wettelijke verplichtingen inbegrepen zijn in ons kickstartpakket voor kmo’s, ‘Welzijn Werkt’?

Vertel me meer over ‘Welzijn Werkt’  

Het jaarverslag moet klaar zijn tegen 1 april 2022. Begin hier zeker tijdig aan, want het verzamelen van alle informatie neemt best wat tijd in beslag. Denk er ook aan om het jaarverslag als agendapunt te plaatsen op de vergadering van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Wat moet er allemaal in zo’n verslag?

 • Actiepunten rond welzijn en preventie die je het afgelopen jaar hebt aangepakt
  Wat heb je gedaan om het welzijn en de veiligheid van je medewerkers te verbeteren? Heb je hiervoor concrete acties ondernomen? En wat zijn de resultaten?
 • Info rond arbeidsongevallen die het afgelopen jaar zijn voorgevallen
  De statistieken, analyse en follow-up van alle arbeidsongevallen hou je nauwgezet bij en neem je op in je jaarverslag.
 • Prestaties van je EDPBW
  Heb je beroep gedaan op Attentia het afgelopen jaar? Lijst onze prestaties ook op in het dossier.

Het eerste wat je als IPA te doen staat, is dus alle gegevens te verzamelen. Nadien vul je het formulier in. Gebruik zeker de juiste template, die vind je terug op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Daar vind je ook een verklarende nota die je helpen bij het invullen van de verschillende rubrieken. Na validatie en ondertekening van het document, dien je dit beschikbaar te houden van de inspectie. Opsturen naar de Algemene of Regionale Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk moet dus niet meer.

Hulp nodig?

Weet dat je steeds beroep kan doen op Attentia om je hierbij te helpen. We ondersteunen jou op de manier die je liefst hebt:

 • Onze preventieadviseur ondersteunt je graag. Wij begeleiden je bij de opmaak van het jaarverslag. Dit maakt deel uit van ons kickstartpakket Welzijn Werkt, maar kan ook als afzonderlijke dienstverlening worden aangevraagd.
 • Do it yourself. In het praktische webinar ‘Hoe stel je een jaarverslag op?’ dat doorgaat op 28 februari 2022 krijg je een antwoord op al jouw vragen.