Bereid je voor op een inspectie op de werkvloer

De belangrijke inspecties op een rij 

Drie belangrijke inspecties op een rij 

Het Toezicht Op de Sociale Wetten controleert in hoeverre de arbeidswetgeving en de talrijke collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) worden nageleefd. De inspectiedienst gaat o.a. na of lonen correct worden uitbetaald, of de arbeidsduur wordt gerespecteerd en deeltijdse arbeid  correct wordt geregeld.  

Leeft de werkgever zijn verplichtingen ten aanzien van de RSZ na? Is alles geregeld wat betreft onkostenvergoedingen, deeltijdse arbeid en schijnzelfstandigheid? Wordt de CO2-bijdrage voor bedrijfswagens betaald en is er een correcte toekenning van maaltijdcheques? De inspectiedienst van de RSZ gaat het na op het terrein. 

Het Toezicht op het Welzijn op het Werk controleert een hele waaier aan factoren: van veiligheid op het werk tot de gezondheid van de medewerker en zijn psychosociale belasting. Maar ook ergonomie, arbeidshygiëne, arbeidsongevallen en de door de bedrijven getroffen milieumaatregelen komen aan bod. 

Wees steeds voorbereid!  

Bij een aangekondigde controle ontvang je als werkgever een brief met de datum van de controle en een lijst van de zaken die men gaat controleren. Heel handig, want je kan je goed voorbereiden op de inspectie.  

Maar op initiatief van de inspectiedienst zelf of na het indienen van een klacht van bijvoorbeeld een ontevreden medewerker kan ook een onaangekondigde controle plaatsvinden. 

Om de hoeveel tijd kan je nu zo’n controle verwachten? 1 keer per jaar of 1 keer om de drie jaar, er is geen vastgelegde frequentie. Wanneer er veel bedrijven in de streek zijn, heb je echter minder kans op een inspectie.  

Een opmerking tijdens je inspectiebezoek? Geen reden tot paniek 

Krijg je een opmerking tijdens je inspectiebezoek, dan volgt er niet meteen een sanctie tenzij het gaat om een zware inbreuk. Je krijgt eerst de kans om die opmerkingen te regulariseren.   

Soms is een vervolgafspraak met de inspecteur nodig. Heb je de deadline voor regularisatie niet gehaald? De inspectiedienst stelt een proces verbaal op en er volgt een sanctie. Bij kleine of milde overtredingen beperkt zich dit tot een boete, in uitzonderlijke gevallen zoals bijvoorbeeld mensenhandel kan dit leiden tot een gevangenisstraf.  

Ondersteuning nodig voor of na een inspectiebezoek? Contacteer het Legal team van Attentia. Zij staan je graag bij.  

Contacteer ons