Bereid je voor op de arbeidsinspectie

Een duurzaam welzijnsbeleid voor jouw kmo

In 2022 voert de arbeidsinspectie van de directies Toezicht op het Welzijn op het Werk opnieuw een grote inspectiecampagne uit. Wat betekent dit voor jouw kmo en hoe kan Attentia helpen? Lees het hier.

Een welzijnsbeleid voor jouw kmo 

Als werkgever moet je een beleid voor het welzijn van je werknemers uitbouwen bij de uitvoering van hun werk. Dit beleid heeft als doel arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen en het welbevinden van je werknemers te vergoten.

Wat houdt een inspectiebezoek in? 

Bij een bezoek van de arbeidsinspectie gaat men dit beleid inzake welzijn na. Men overloopt de aanpak van de werkgever voor elk domein van de welzijnswet en gaat dieper in op bepaalde thema’s. Voor dit jaar werden de thema’s nationaal en regionaal per sector bepaald. Je vindt ze in de tabel onderaan deze blog.

In het geval er tekortkomingen worden vastgesteld kunnen er sancties volgen. Wacht dus niet op de inspectie om werk te maken van een duurzaam welzijnsbeleid.

Hoe kan Attentia je hierin begeleiden?

Attentia heeft een uitgebreide dienstverlening om je welzijnsbeleid vorm te geven en te ondersteunen. We lichten er enkele toe.

1. Risico-analyse psychosociaal welzijn

Elke onderneming is verplicht een risico-analyse psychosociaal welzijn uit te voeren. Onze preventieadviseur psychosociale aspecten helpt je hierbij a.d.h.v. onze KOPE-tool. Op basis van deze vragenlijst, ingevuld door werkgroepen die je zelf samenstelt, stelt de preventieadviseur samen met jou een actieplan op.

Interesse? Vraag een offerte aan via wellbeing@attentia.be.

Deze dienst komt in aanmerking voor het gebruik van de werkbaarheidscheques, een financiële steunmaatregel van de Vlaamse overheid.

Deze tool liever als doe-het-zelf methode inzetten? Dat kan ook. Attentia helpt u graag met een template en video ter uitvoering van deze psychosociale risicoanalyse. Kmo’s die klant zijn bij Attentia Preventie & Bescherming krijgen deze template gratis, als onderdeel van de basisdienstverlening binnen hun pakket.

Interesse? Neem contact op met wellbeing@attentia.be.

2. Begeleiding globaal preventie- en jaaractieplan a.d.h.v. de Care Scan

In een globaal preventieplan staan de preventiemaatregelen die je als werkgever formuleert op basis van de risicoanalyse. Dit plan loopt over vijf jaar en dient als basis voor het jaaractieplan.

Onze Care Scan helpt je dit preventie- en jaaractieplan op te stellen. Een preventieadviseur komt een halve dag naar je toe, stelt een globaal preventieplan op en inventariseert de knelpunten. Op basis daarvan stelt hij de maatregelen op die je jaarlijks actieplan vormgeven.

Met onze Care Scan weet je als kmo waar je op het vlak van veiligheid en welzijn aan toe bent en ben je optimaal voorbereid op de inspectie.

3. Individuele analyse en coaching ergonomie

Als werkgever moet je zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving voor je medewerkers. Een belangrijk aspect hiervan is ergonomie. Dat gaat veel verder dan het aanbieden van een goede bureaustoel. Ergonomie betekent het aanpassen van de werkomstandigheden aan de fysieke en mentale mogelijkheden en beperkingen van uw medewerkers.

Bij Attentia kan je beroep doen op een ergonoom die ter plaatse je werkposten komt analyseren en individueel advies geeft over beeldschermwerk en fysieke belasting.

De bedoeling van deze coachingsessies is om je medewerkers te informeren over mogelijke risico’s en de maatregelen die ze kunnen nemen om die te verminderen.

De inspectiecampagnes per regio en sector

Nationaal

Sector Thema
Transport- & koerieractiviteiten Ergonomie (gezondheidsrisico’s aan rug en bovenste ledematen)
Voeding en dranken Ergonomie (gezondheidsrisico’s aan rug en bovenste ledematen)
Bouwsector Torenkranen en afbraakwerken
Dienstencheques Arbeidsmiddelen, gezondheid en ergonomie
Horeca Opvolging OiRA

 

Regionaal

Provincie Sector Thema
Antwerpen Logistiek Gevaarlijke producten
Brussel Thuislevering Ergonomie
Henegouwen Textiel Veiligheid
Limburg & Vlaams-Brabant Beenhouwerijen Veiligheid
Luik Begraafplaatsen Ergonomie
Namen, Luxemburg & Waals-Brabant Ziekenhuizen Psychosociale risico‘s
Oost-Vlaanderen Thuisverpleging Veiligheid (arbeidsmiddelen)
West-Vlaanderen Meubelfabricage Gevaarlijke producten (composietmaterialen)

Meer info over hoe we in jouw kmo een duurzaam welzijnsbeleid kunnen uittekenen of je helpen voorbereiden op de inspecties?

Contacteer ons