Attentia voor zelfstandigen

Als zelfstandig ondernemer wil u zich focussen op uw zaak, zonder dat u zich zorgen moet maken over administratie of veranderende sociale wetgeving. Dankzij Attentia kan u de administratieve rompslomp beperken. Onze experts  zorgen ervoor dat alles netjes afgehandeld wordt en zijn op de hoogte van alle juridische en wettelijke aspecten. Uw vaste contactpersoon staat bovendien steeds klaar met advies.

Ondernemingsloket voor administratieve wijzigingen

Tijdens uw loopbaan als zelfstandige kunnen uw activiteiten evolueren. Bij uitbreiding kan u bijvoorbeeld een nieuwe vergunning nodig hebben. Zorg dat de overheid op de hoogte is van elke wijziging en ga langs bij het ondernemingsloket om:

  • bedrijfsgegevens (naam, adres enz.) te wijzigen
  • bijkomende vestigingseenheden te melden
  • nieuwe vergunningen of wijziging van bestaande vergunningen te melden
  • verplichte publicaties in het Staatsblad (bijvoorbeeld bij statutenwijziging) aan te vragen

Sociaal verzekeringsfonds voor uw sociaal statuut

Als zelfstandige moet u sociale bijdragen betalen aan een sociaal verzekeringsfonds. Dat fonds regelt uw sociaal statuut en zorgt dat u kinderbijslag, een pensioenuitkering, ziekte- en invaliditeitsverzekering en kraamgeld ontvangt.
Uw klantbeheerder zorgt dat alles correct verloopt. Uiteraard kan u ook altijd bij hem of haar terecht voor advies.

Sociaal secretariaat voor uw plichten als werkgever

Werkt u met personeel? Dan kan u rekenen op de ondersteuning van ons sociaal secretariaat. Als erkend sociaal secretariaat zijn we uw aanspreekpunt voor juridisch advies over arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en socio-fiscale wetgeving. Voor uw personeelsadministratie kan u rekenen op onze onlinetoepassing QIOSQ.

Meer over het sociaal secretariaat

Geen enkel blog- of nieuwsbericht missen?